Contractbeheersing bestaat niet alleen uit het toepassen van SCB

Het werken met geïntegreerde contractvormen leidt tot een andere invulling van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. De marktpartijen hebben een grotere inbreng bij het ontwikkelen en ontwerpen van producten. Als opdrachtgever wordt er regie op afstand gevoerd. Kwaliteitsmanagement speelt …

Leer meer »

“Meer gebruik maken van data uit assets”

Paul Tulp is Coördinator tactisch en operationeel assetmanagement bij de Provincie Utrecht op de afdeling Openbaar vervoer assetmanagement, tevens dagvoorzitter op de Dag van de Rail 2017. We vroegen hem onder andere de rol van assetmanagement in de innovaties in …

Leer meer »

Over scheve huizen en bijzondere mensen

Wij leven in een maatschappij waar vaak gesproken wordt over diversiteit, culturele verschillen en verdraagzaamheid. Vaak gaat het dan over de vele nationaliteiten die ons land rijk is. Minder vaak gaat het over mensen die om uiteenlopende redenen ‘anders’ zijn …

Leer meer »

Nieuwe ruimtelijke kaders voor woningbouw

De nieuwe Omgevingswet komt dichterbij en inmiddels worden de contouren van het nieuwe ruimtelijke stelsel steeds duidelijker. Meer flexibiliteit en meer ruimte voor lokaal maatwerk zijn twee kernbegrippen hierin. Maar wat betekent dit voor de concrete woningbouwontwikkeling van vandaag de …

Leer meer »

Het toepassen van Systems Engineering brengt je in beweging

Systems Engineering (SE) of Functioneel Ontwerpen is een methodiek, die alle partijen die betrokken zijn bij geïntegreerde contracten, helpt bij het verrichten van wijzigende taken en het invullen van de rolopvattingen. Waar opdrachtgevers vroeger de plannen tot in detail uitwerkten, …

Leer meer »

De Omgevingswet, de werkvloer begint nu echt mee te trillen…

Wie had een paar jaar geleden van de Omgevingswet gehoord of zelfs ‘het omgevingsrecht’? Inmiddels wordt door de Rijksoverheid een immens omvangrijk programma uitgevoerd om de Nederlandse leefomgeving ‘beter’ geregeld te krijgen. Ik overdrijf niet dat dit een landelijk verandertraject …

Leer meer »

Ebook Beheer en Onderhoud van Infrastructuur (GRATIS)

Op 8 en 9 maart 2017 vond de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur plaats. Een dag met het centrale thema: Assetmanagement. Van Realisatie tot tactische en strategische doelstellingen. Een dag vol inspiratie met sprekers van o.a. Provincies, Gasunie, …

Leer meer »