“Overheid kan veel leren van apen”

Door: gedragsbioloog Patrick van Veen.

Op 2 november vindt in Congrescentrum de Sta@rt in de Apenheul in Apeldoorn de Nationale Asbest Conferentie 2017 plaats. De locatie is doelbewust gekozen; het gaat om een duurzaam gebouw met (onder meer) een dak dat gegarandeerd asbestvrij is. Maar er is nog meer ter plaatse dat voor inspiratie kan zorgen, aldus Patrick van Veen. Laten we eens (naar) aapjes kijken!

Gedragsbioloog Patrick van Veen is auteur van het boek ‘Help, mijn baas is een aap’ en eigenaar van Apemanagement, een bureau dat aan zeventien mensen werk biedt (inclusief freelancers). Bij alles wat hij en zijn collega’s doen staat het gedrag van apen en het gedrag van mensen centraal – waarbij wij mensen nog het nodige van de apen kunnen leren, aldus Van Veen.

Apen samenwerkenLeren van apen

De stagnatie – impasse – rond de gewenste asbestsanering, kan volgens Patrick worden doorbroken als met name de overheid zich meer als een aap gaat gedragen. “De asbestketen, met al zijn spelers, is tamelijk complex. Denk aan lokale overheden, saneerders, eigenaren en toezichthouders. Die impasse wordt veroorzaakt door een gebrek aan ballen. Er zijn geen alfamannen die de kar trekken. Daarom schiet het niet op.”

Gezocht: duidelijke leider

Bij apen is dat volgens Van Veen anders. “Bij apen zie je vaak dat er heldere, duidelijke structuren zijn. Er is een duidelijke leider en die bepaalt wat er gebeurt. Als er eens weinig initiatief wordt getoond – wat maar weinig voorkomt – dan komt dat omdat er geen duidelijke leider is en er machtsspelletjes worden gespeeld. Weet je wat mensen in zo’n situatie doen? Ze schuiven elkaar de schuld en de verantwoordelijkheid in de schoenen. En: ze duiken. Voor zowel mensen als apen geldt: als er in complexe situaties geen duidelijke leider is, wordt het proces een drama.”

Er komt pas garen op de klos als we gaan samenwerken, zegt de Limburgse bioloog. “Daarbij is het belangrijk dat de partijen die deelnemen gelijk beloond worden. Dat valt bij de asbestketen natuurlijk niet mee. De saneerder verdient aan de sanering, maar de eigenaar van het pand ziet waarschijnlijk niet in wat hij bij de sanering van zijn dak te winnen heeft. Het kost hem alleen maar geld en levert hem weinig op, tenzij hij de sanering aangrijpt om bijvoorbeeld het dak goed te isoleren en zonnepanelen te plaatsen.”

Ongelijke beloning

Samenwerking AsbestBij een ongelijke beloning stokt de samenwerking. Niet alleen bij ons, ook bij apen. Van Veen: “Apen zijn zo slim dat ze meteen ophouden met samenwerken als ze merken dat anderen beter beloond worden. Geef de ene aap meer druiven als beloning dan de andere en je zult zien: binnen de kortste keren gooit de eerst er het bijltje bij neer. Je moet dus goed kijken hoe je de spelers kunt belonen voor hun medewerking. Beboeten, omdat niet op tijd is gesaneerd, werkt niet. Net als bij apen levert belonen meer op. In het geval van asbestsanering zou je eigenaren kunnen stimuleren hun dak te vervangen door de BTW tijdelijk te verlagen, zoals eerder tijdens de crisis is gedaan voor bouwactiviteiten.”

Kortom: met een duidelijke leider en een gelijke beloning heeft het project kans van slagen. Geeft Van Veen zelf ook op die manier leiding aan zijn bureau? “Ja. Mijn eigen leiderschapsstijl vertoont wel enige gelijkenis met die van apen. Een paar jaar geleden heerste hier een cultuur waarbij iedereen over alles kon meepraten. Maar dat werkt niet. Als iedereen mag meebeslissen over hoe de website eruit komt te zien, kom je niet verder. Natuurlijk moet je de denkkracht van anderen zoveel mogelijk benutten. Maar af en toe moet iemand resoluut zeggen: we gaan die kant op!”

De Nationale Asbest Conferentie

Op 2 november 2017 vindt voor de 16e keer de Nationale Asbest Conferentie plaats. Deze editie staat in het teken van ‘samenwerken aan asbestsanering’.

Onder andere de overheid, woningcorporaties, asbestverwijderings-, sloop- en sorteerbedrijven staan voor de grote uitdaging om alle asbestdaken voor 2024 te vervangen, zodat zij kunnen voldoen aan het beoogd verbod van asbestdaken

Bekijk de website

Bekijk ook

NIB traint al haar docenten gratis in het opzetten van online les

Nu het coronavirus de wereld in zijn greep heeft, volgt de wereld momenteel een snelcursus …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *