Verbod op asbestdaken weggegooid geld voor schijnveiligheid?

In de Volkskrant van donderdag 2 juni jl. staat dat de vondst van asbest vaak leidt tot emotionele reacties, onnodige opruimingen en grootschalige schoonmaakoperaties terwijl de gezondheidsrisico’s minimaal zijn.

De feiten zijn de volgende:

 • Per jaar sterven er circa 500-750 mensen aan mesothelioom (longvlies- en borstvlieskanker). Een ziekte die één op één te relateren is aan de blootstelling aan asbest.
 • Ook kan de blootstelling aan asbest longkanker en asbestose veroorzaken, zij het dat deze relatie niet één op één te leggen is.
 • Daarnaast speelt dat de blootstelling aan asbest pas decennia later kan leiden tot bovengenoemde ziektebeelden.

Al met al lijkt dit voldoende argumentatie om per 2024 een verbod op asbestdaken te willen. Toch ligt de waarheid genuanceerder. Verreweg de meeste slachtoffers van mesothelioom hebben de ziekte opgelopen omdat ze beroepsmatig, dag in dag uit blootgesteld zijn aan asbest. Er is, met uitzondering van de asbestslachtoffers ten gevolge van asbestwegen in Goor en Harderwijk, nooit een eenduidige relatie gevonden tussen asbest in het milieu en het krijgen van de ziekte mesothelioom. De claim van het ministerie dat er door het verbod op asbestdaken 250 tot 300 slachtoffers minder zullen vallen is dan ook boterzacht.

Vanuit die optiek bekeken lijkt een verbod op asbestdaken per 2024 onzinnig en kunnen de asbestdaken beter vervangen worden als het dak economisch aan vervanging toe is. Tevens lijkt het willekeurig dat er wel een verbod is op asbest op gebouwen (asbestdaken) per 2024 maar dat er geen verbod is op asbest in gebouwen. Zeker gezien het feit dat er in gebouwen vaker spuitasbest is toegepast, een type asbest dat veel gevaarlijker is dan het asbestcement waaruit de daken bestaan.

Nederland asbestvrij maken

Toch is het streven om Nederland asbestvrij te maken niet verkeerd want asbest is en blijft een naar goedje. Veel verstandiger is het echter om een algeheel asbestverbod af te kondigen per 2034 (zonder onderscheid tussen asbest op en asbest in het gebouw). Hiermee wordt namelijk ingehaakt op de economische levenscyclus van gebouwen (waardoor er geen kapitaalvernietiging plaats vindt) zonder dat dit redelijkerwijze zal leiden tot aantoonbaar meer slachtoffers.

De slotvraag is: wie het gaat betalen, de overheid of de gebouweigenaar? Mijn aanvliegroute zou zijn: de eigenaar waar dat kan en de overheid waar dat moet. En mocht de overheid op voorhand geld willen investeren in de sanering van asbest, dan is mijn stelling om dit primair in te zetten voor innovatie op het gebied efficiënte en effectieve asbestsaneringstechnieken. Het ontwikkelen van goede saneringstechnieken kan vele miljoenen schelen bij de sanering van asbest in en op gebouwen en dan doet de overheid wat zij moet doen namelijk faciliteren waar dat kan, optreden waar dat moet.

Door: David van den Burg, dagvoorzitter van de Nationale Asbest Conferentie 2016, op 8 november 2016, Maaspoort te Venlo.

Meer informatie? Bezoek de website van de Nationale Asbest Conferentie

 

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …

2 Reacties

 1. Een duidelijk verhaal als het gaat om de gevaren van het asbest en wat een waardeloos gedeelte van dit betoog als het gaat om de kosten.

  Een eigenaar van een gebouw met asbest heeft helemaal geen rol in deze als het gaat om het opdraaien voor de kosten.
  De eigenaren van gebouwen hebben destijds vrij verkrijgbare bouwmaterialen toegepast.
  Daarna komt met name de overheid met het duidelijk maken van de gevaren en het verbod erop.
  Het is dan of de producent van de asbest of de overheden die verantwoordelijk zijn voor deze situatie en dan ook daarvoor de kosten moet dragen. De overheid heeft immers de producent destijds de vergunning gegeven voor het produceren van het asbest en het toepassen van dit asbest. De vervuiler die betaald is toch de geaccepteerde stelling.

 2. Wat IK als nabestaande van één van de asbestslachtoffers graag eens – mét vele ‘lotgenoten’ naast mij(!!) – zou willen zien/horen uitspreken in alle publieke (=media)openheid is het erkennen van de evident belangrijke rol van de Nederlandse overheid in het decennia geleden NIET TEGENWERKEN van de asbestverwerkende industrie door de Staat/de Nederlandse overheid. Dat zij al véél eerder in de Nederlandse asbesthistorie op de rem hadden moeten stampen van de mede door de asbestlobby gewenste te ontwikkelen resultaten.
  Het verhaal “veiligheid” m.b.t. de kórte termijn deed het kennelijk destijds zó goed dat de lange termijn gezondheidsveiligheid volledig uit beeld deed verdwijnen, BIJ ALLE BETROKKENEN.
  Decennia lang wist diezelfde lobby gesteund door het ónzichtbaar maar dus wel degelijk aanwezige en rondwarende asbestspook zand te strooien in hen die betere/gezondere besluiten hadden moeten nemen.
  NU is er een hek geplaatst dat 2024 is. Dat onder druk veel vloeibaar wordt was dus al wel duidelijk in deze historie, maar dit gaat zich niet voortzetten omwille van financiële particuliere- en bedrijfsbelangen. Immers; dán zouden de huidige particulieren/bedrijven de kar die de overheid van de helling deed starten met rollen moeten gaan afremmen….
  Nou heb ik ook door eerdere geluiden/reacties wel begrepen dat dit (grote) deel van de intussen meer/beter voorgelichte bevolking zich niet opnieuw een loer gaat laten draaien door hen die de verantwoordelijkheid voor ‘het volk’ van Nederland dienen (!) te dragen.
  Dát houdt wat mij betreft in GEEN uitstel te gedogen maar eerder een juiste inschatting te doen van het langzaam – maar zéker (!) – groeiende risico voor de volksgezondheid. Er zal dus meer uit de geldruif van De Staat moeten komen die nog ‘een-rekening-uit-het-verleden-heeft-liggen’. Daar komt bij dat er door het hebben kúnnen doen vallen van ZOVEEL slachtoffers door de decennia heen er al meer dan toelaatbaar veel krediet is genomen op het leven van mensen die door werken (en anderzijds !) een offer bleken te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *