Wat zijn de impactversterkers bij een crisissituatie!

Menno van Duin is werkzaam bij het Instituut Fysieke Veiligheid als lector crisisbeheersing. Menno gaf onlangs een plenaire lezing over het veerkrachtig omgaan met crisissituaties. De gevolgen van een gebeurtenis zijn op individueel niveau vaak minder groot dan verwacht wordt. Binnen een crisissituatie zijn er echter 7 impactversterkers die de gevolgen groter kunnen maken.

7 impactversterkers

 1. Kenmerken daad en dader
  Door het soort daad kan een gebeurtenis heel veel impact hebben. Een voorbeeld is de aanslag in Manchester waarbij met name veel jonge meisjes aanwezig waren.
 1. Mediaberichtgeving
  Zonder media aandacht is er geen impact dus hoe meer media aandacht, hoe groter de impact. De snelheid, aard en intensiteit van media hebben dus veel effect op de impact van een gebeurtenis.
 1. Ervaren nabijheid
  De nabijheid van een gebeurtenis op het gebied van geografie, sociaal en hypothetisch niveau, kan veel effect hebben op de impact. Iets dat dichtbij huis gebeurt, vind je vaak veel erger dan als het aan de andere kant van de wereld gebeurt. De vliegramp MH17 heeft veel effect gehad op heel Nederland omdat iedereen wel iemand kende die met de ramp te maken had.
 1. Duiding/betekenisgeving
  Er kan moral panic ontstaan na de gebeurtenis, bijvoorbeeld; heeft de overheid zitten slapen?
 1. Beheers/verwijtbaarheid
  Dit thema gaat over hoe autoriteiten (ministers, burgemeesters) met een gebeurtenis omgaan. Zij kunnen er bijvoorbeeld als volgt mee omgaan:
  *Veerkracht: ‘Wij zijn sterker dan deze aanslag, onze samenleving krijgen ze er niet onder en wij beginnen zo snel mogelijk met opbouwen’
  *Vechten: Na 11 september begon Amerika de ‘war against terrorism’
  *Verweer: Men wijst naar elkaar: ‘Wie is er allemaal wel en wie is er niet schuldig aan de brand waarbij flinke hoeveelheden asbest zijn vrijgekomen?’
  Er ontstaat ruzie tussen betrokkenen.
 1. Mate van gewenning
  Als een gebeurtenis al voor de 4e keer is gebeurd is het een soort ‘part of life’ en raken mensen er op een bepaalde manier gewend aan.
 1. Sociaal culturele imbedding
  Hoe we met elkaar omgaan met de gebeurtenis, kan een versterkend effect hebben. Als mensen denken: ‘dit gaat van kwaad tot erger, deze samenleving brokkelt af’ wordt de gebeurtenis als heftiger ervaren. Maar het tegenovergesteld is ook waar, als mensen denken ‘asbest is helemaal niet gevaarlijk dus waarom moeten we zo snel die daken verwijderen’ heeft dit een tegengesteld effect.

In de opleiding ‘Toezicht en handhaving op asbest’ leert Menno u hoe u moet omgaan met crisisbeheersing bij een incident met asbest. Hoe neemt u in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie met asbest?

 

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *