Asbestbeleid als aanleiding tot verduurzaming

We vragen Daan Prevoo, Gedeputeerde van de Provincie Limburg, naar zijn visie over de asbestsanering in de komende vijf jaar.

“We staan voor een gigantische opgave om de norm te halen dat er in 2024 geen asbesthoudende daken meer zijn in Nederland.” Asbest in direct contact met de atmosfeer is dan wettelijk verboden. Volgens Prevoo is hier de uitdaging om op deze wettelijke ontwikkeling te anticiperen en dit te combineren met het stimuleren van duurzaam bewustzijn bij particulieren. Hij geeft als voorbeeld dat als er een asbesthoudend dak verwijderd wordt, dan meteen de mogelijkheden moeten worden bekeken om er bijvoorbeeld zonnepanelen voor in de plaats te leggen.

“Dé grote uitdaging voor de asbestverwerking is, om er op een innovatieve wijze mee om te gaan. Dus niet onder de grond stoppen, maar de eigenschappen van het asbest dusdanig aanpassen zodat er eventueel een veilig, duurzaam gebruik voor mogelijk is.” aldus Daan Prevoo.

Duurzame oplossingen

De gedebuteerde van de Provincie Limburg is met verschillende partijen bezig naar het zoeken van innovatieve en duurzame oplossingen. “Op dit moment inventariseren wij, onder andere in samenwerking met ITEM en de RWTH, welke duurzame oplossingen voor asbestverwijdering beschikbaar zijn. Er wordt op korte termijn een expertmeeting rondom dit thema georganiseerd.”

Als Prevoo een tip mag geven aan iedereen die met asbestverwijdering bezig is, komt dit neer op het volgende: “Bekijk of je gelijktijdig met het verwijderen van het asbest je woning kunt verduurzamen: de Provincie probeert dit bewustzijn aan te jagen met het aanvalsplan Asbest en Energie, dat begin volgend jaar als procesaanpak wordt gepresenteerd.”

De consequenties van het nieuwe asbestbeleid zijn voor hem eenduidig “Dat we hard aan de slag moeten om twee vliegen in één klap te slaan: de wettelijke opgave omzetten in praktisch beleid met daarbij het verduurzamen van woningen.”

Meer informatie

Daan Prevoo verzorgt op 12 november tijdens de Nationale Asbest Conferentie de presentatie “Limburgse aanpak Asbestsanering”.

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *