BLVC in de Bouw en Infra – Bereikbaarheid

Tijdens een bouwproject komen er verschillende aspecten om de hoek kijken. BLVC omvat de 4 belangrijkste aspecten waar tijdens een bouwproject veel aandacht naar uit moet gaan. In deze blog gaan we iets specifieker in op het onderdeel bereikbaarheid.

Bij bereikbaarheid is het belangrijkste onderdeel om er voor te zorgen dat het gebied waar gebouwd wordt bereikbaar blijft voor de verschillende soorten verkeer. Hiervoor zijn veel maatregelen mogelijk, zoals omleidingen, tijdelijk alternatief vervoer, faseringen maar ook met slimme bouwlogistiek kun je de bereikbaarheid positief beïnvloeden.

Als de bereikbaarheid van een gebied verslechterd tref je hier veel verschillende groepen mee. Om er voor te zorgen dat de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk in tact blijft zijn er verschillende maatregelen nodig. Het handhaven van goede bereikbaarheid is niet altijd even makkelijk. Het vereist duidelijke voorbereiding en nog belangrijker: goede uitvoering en monitoring.

9 aandachtspunten:

1: Bereikbaarheids-maatregelen zijn vaak duur en kosten veel tijd
Onderschat de tijd en het geld niet die gepaard gaan met het treffen van maatregelen ten aanzien van de bereikbaarheid. Als een project langer duurt dan van tevoren voorzien, lopen deze kosten ook allemaal door. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van het overleg om op alle tijdelijke verkeersmaatregelen goedkeuring van alle betrokken partijen te krijgen.

2: Wees voorbereid op eventuele aanpassingen, en de bijbehorende kosten
Neem in je begroting ook een voldoende groot bedrag op voor onvoorziene kosten ten aanzien van tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit is echt een onderdeel waar kosten snel uit de hand kunnen lopen, omdat van tevoren bedachte maatregelen in de praktijk wel eens helemaal niet toereikend zouden kunnen zijn. Een op papier goed uitziend verkeersplan kan in de werkelijkheid wel eens helemaal anders moeten, omdat het verkeer zich soms anders gedraagt dan je zou denken.

3: Heb oog voor detail
Voor tijdelijke verkeersmaatregelen heb je vooral op lokaal (straat)niveau een goed oog voor detail nodig. Liggen loopschotten netjes recht? Kan er niemand struikelen of in een gat vallen? Zijn alle borden goed zichtbaar? Dit oog voor detail heb je elke dag nodig, want elke dag wordt er gewerkt én lopen er mensen langs het werk.

4: Let op mensen met beperkingen
Kruip bij het bepalen van faseringen of maatregelen in de huid van iemand met een beperking. Voor deze mensen zijn tijdelijke maatregelen erg bepalend voor hun mobiliteit. Probeer daarom ook voor de start van het werk te achterhalen of er mensen zijn met een beperking zodat je daar de tijdelijke maatregelen op af kan stemmen, of zodat je kunt bepalen of een extra, individuele maatregel nodig is.

5: Besteed aandacht aan verkeersveiligheid
Veel maatregelen op het gebied van bereikbaarheid hebben een sterke link met veiligheid. Immers, het gaat vaak om verkeersmaatregelen die, als ze niet goed verzorgd worden, tot onveilige situaties kunnen leiden. Zorg er daarom voor dat je verkeersmaatregelen aan alle geldende regels voldoen en vraag bij twijfel over de beste tijdelijke inrichting advies aan bijvoorbeeld de verkeerspolitie.

6: Bereid je voor op heftige reacties uit de omgeving
Wees erop voorbereid dat omwonenden en verkeersdeelnemers heftig kunnen reageren op veranderingen van verkeerssituaties: het raakt hen wellicht in hun dagelijkse routine of ze vinden dat de verkeersveiligheid erop achteruit is gegaan.

7: Investeer in goede communicatie vooraf
Goede communicatie vooraf over ingrijpende veranderingen in verkeerssituatie kan een hoop leed besparen. Schroom daarom niet hier van tevoren flink in te investeren. Kijk welke lokale communicatiekanalen hiervoor meestal gebruikt worden. Ga er niet vanuit dat de gele omleidingsborden met een vooraankondiging wel voldoen.

8: Schouw
Ga bij grote wijzigingen in een verkeerssituatie met alle betrokkenen schouwen: hoe gedraagt het verkeer zich? Zijn er aanpassingen nodig? Op korte termijn of nog even wachten totdat het verkeer aan de nieuwe situatie gewend is? Zorg dat bij de schouw de verkeerspolitie aanwezig is, degene die de verkeersmaatregelen snel kan aanpassen, en anderen wiens expertise nodig is om te kunnen zeggen of een situatie aangepast moet worden of als zodanig voldoet.

9: Kijk over projectgrenzen heen
Ga tijdens de voorbereiding ook bewust over je projectgrenzen heen kijken om te zien of er andere werken in de regio zijn waar je qua verkeersmaatregelen rekening mee moet houden. Kijk ook of er in het gebied op dit punt regie gevoerd wordt. Zo niet, wees niet bang hier zelf proactief in te zijn en collega’s bij andere projecten te benaderen om te kijken waar je elkaar moet aanvullen. Dit voorkomt later gedoe.

In samenwerking met:

 

De opleiding BLVC in de bouw en infra geeft je dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan!

Door de combinatie van theorie en aansprekende praktijkvoorbeelden kun je na deze opleiding BLVC-eisen formuleren en een BLVC-plan schrijven voor je eigen project.

Download brochure

 

 

 

Bekijk ook

NIB traint al haar docenten gratis in het opzetten van online les

Nu het coronavirus de wereld in zijn greep heeft, volgt de wereld momenteel een snelcursus …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *