BLVC in de Bouw en Infra – Veiligheid

Tijdens een bouwproject komen er verschillende aspecten om de hoek kijken. BLVC omvat de 4 belangrijkste aspecten waar tijdens een bouwproject veel aandacht naar uit moet gaan. In deze blog gaan we iets specifieker in op het onderdeel veiligheid.

Bij het thema veiligheid kijken we naar de manier waarop het bouwterrein en dan met name het gebied eromheen veilig blijven voor omwonenden, bezoekers, weggebruikers. Veiligheid op de bouwplaats zelf hoort hier overigens niet bij. Dit laatste wordt geregeld via de Arbowetgeving.

Maatregelen

Maatregelen op het gebied van Veiligheid zijn vaak een mix van o.a. de volgende subthema’s:

  • Sociale veiligheid: bijv. voorkomen van donkere en onoverzichtelijke hoeken, beveiliging van het werkterrein en de openbare ruimte eromheen.
  • Verkeersveiligheid: bijv. strooien van zout op tijdelijke loopbruggen in de winter, aanleggen van een tijdelijk fietspad om verkeersstromen te scheiden.
  • Omgevingsveilligheid: bijv. plaatsen tijdelijke wand bij sloopwerkzaamheden om omliggende panden te beschermen, organiseren voorlichtingsbijeenkomst voor scholieren over gevaren rondom bouwwerkzaamheden.

Aandachtspunten

Veiligheid is meestal een thema waar iedereen het wel over eens is: daar valt niet aan te tornen. Toch kunnen meningen erg uiteenlopen over wat veilig is en wat niet. Discussies hierover kunnen zelfs erg emotioneel worden. Geen enkel project wil een onveilige situatie creëren, zoals bijvoorbeeld een ongeluk. Toch is een project ook erg afhankelijk van de bereidwilligheid van de omgeving om zich aan de verkeers- of gedragsregels te houden. Daarom hierbij een aantal punten waar je op kunt letten:

1: Betrek de politie bij het project
Betrek de politie bij het project en doe dit vooral al in een vroeg stadium van het project. Betrek zowel de lokale wijkagent als de Verkeerspolitie. Wijkagenten hebben veel kennis over de buurt en beiden kunnen adviseren over preventieve maatregelen om met name de sociale als de verkeersveiligheid op peil te houden.

2: Verzamel feitelijke informatie
Probeer zoveel mogelijk feitelijke informatie te verzamelen. Als bewoners klagen over sluipverkeer, ga dit dan zelf observeren of laat dit tellen. Je hebt dan feiten in handen, op basis waarvan je concretere maatregelen kunt treffen, die ook effectiever zullen zijn.

3: Let op kinderen en jongeren
Verplaats jezelf in de schoenen van kinderen of tieners die kattenkwaad uit willen halen op en rond het bouwterrein: hoe kun je voorkomen dat ze over het hek klimmen of op een andere manier op het terrein terechtkomen?

In samenwerking met:

De opleiding BLVC in de bouw en infra geeft je dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan!

Door de combinatie van theorie en aansprekende praktijkvoorbeelden kun je na deze opleiding BLVC-eisen formuleren en een BLVC-plan schrijven voor je eigen project.

Download brochure

Bekijk ook

NIB traint al haar docenten gratis in het opzetten van online les

Nu het coronavirus de wereld in zijn greep heeft, volgt de wereld momenteel een snelcursus …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *