Wat de Bouw en het OV met elkaar gemeen hebben

Het lijkt me gepast mezelf te beschouwen als een nieuwkomer in de wereld achter het Openbaar Vervoer. Na jarenlang intensief gebruik te hebben gemaakt het OV sta ik voor een keuze. Mijn studentenreisproduct waarmee ik altijd ‘gratis’ kon reizen, komt voor mij te vervallen. Om eerlijk te zijn ben ik enthousiast over de wijze waarop het openbaar vervoer in Nederland is georganiseerd. Toch blijft in je hoofd de keuze spelen, zet ik in op de trein of wordt het toch de auto?

Bekijk de sector vanuit een ander perspectief

Als voormalig Bouwkunde student zijnde ben ik de Openbaar Vervoer wereld gaan beschouwen vanuit een bouwkundig perspectief. Wellicht dat deze totaal andere blik mij kan helpen bij de door mij te maken keuze. Op het Nationaal Congres Openbaar Vervoer2015kwamen zowel Uber als de nieuwe app van het RET aan bod. Het geven van accurate informatie, waardoor de gebruiker zicht heeft op, en duidelijkheid krijgt over de voor hem/haar verwachte service, wordt steeds belangrijker geacht. In dit geval, waar is mijn taxi, hoe ziet die eruit, of, waar blijft mijn tram… Hoe anders is dit in de bouwwereld. De week voorafgaand aan het congres zat ik in de auto en reed ik voorbij een project waar op het projectbord een opleverdatum stond getoond van medio 2013. Met het project nog verre van voltooid, is de eerste slag toch echt door het openbaar vervoer gewonnen.

Dat het ook anders kan, zie ik op weg naar het congres. Naast het vernieuwde station Rotterdam Centraal wordt gewerkt aan het hoogbouwproject FIRST Rotterdam. In plaats van een statisch projectbord wordt hier keurig op een dynamisch scherm getoond hoe lang de oplevering nog op zich laat wachten. Er is direct duidelijk hoe lang de omgeving mogelijk nog hinder ondervindt van de bouwwerkzaamheden.

Probeer van elkaar te leren!

Maar ook omgekeerd kunnen de werelden van elkaar leren. Gedurende mijn afstudeerstage ben ik veelvuldig in aanraking gekomen met EMVI-plannen (economisch meest voordelige inschrijving). In deze plannen proberen aannemers met zo goed mogelijke plannen het best te voldoen aan de wens  van de opdrachtgever en zo de aanbesteding te winnen. In deze plannen worden de mooiste voorstellen gedaan. Een kleine greep uit maatregelen die voorbij komen. Het gebruik maken van schepen/treinen waar mogelijk om het onderliggende wegennet te ontzien van extra transportbewegingen. Maar ook het toepassen van alternatieve transportmethodes, zoals het gebruik van een grondtransportband om voertuigbewegingen te voorkomen. Ondanks de totaal verschillende setting zijn er wel overeenkomsten te ontdekken tussen de bouw en het OV. Voor grote afstanden en grote volumes wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar en betaalbaar systeem met een grote capaciteit om te voldoen aan de vraag. Om het verkeer te ontlasten maken bouwbedrijven steeds vaker gebruik van zogenaamde logistieke Hubs. Opslagplaatsen buiten het stadscentrum waar de grote bulk van benodigde materialen wordt verzameld en vandaar uit wordt getransporteerd in kleinere hoeveelheden en exact op het moment dat het op de bouwplaats benodigd is. Het tegenovergestelde gebeurt in het Openbaar Vervoer, er wordt niet gewerkt op een vraag gestuurde manier, maar op een aanbod gestuurde wijze. De prachtige hubs zijn reeds aanwezig, denk aan Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal. Het plaatselijke vervoer dient er echter beter op te worden aangesloten. Dat daarvoor een markt is toont het succes van Uber. In dit geval een overwinning voor de auto.

Denk buiten de vaste kaders

Een eyeopener die ik laatst tegenkwam is in mijn opinie zeer relevant voor het Openbaar Vervoer. Als bouwkundige leer je innovatief te denken, buiten de vaste kaders. In drukke bouwomgevingen combineren bouwbedrijven hun transporten met bedrijven in de omgeving om de belasting op het wegennet te verkleinen. Zou dit niet een schitterende oplossing kunnen zijn voor het Openbaar Vervoer, denk dan niet alleen aan passagiers van vlees en bloed. Webwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond, het pakkettenvervoer neemt enorm toe. Wat nu als openbaar vervoermiddelen flexibel worden ingericht. Waarom kan een bus in de daluren waarin deze vaak nagenoeg leeg rond rijdt geen pakketten vervoeren? Denk in andere business modellen. In de luchtvaartindustrie is het gemeengoed dat passagiersluchten worden aangevuld met pakketten in het geval er nog ruimte beschikbaar is. Dit vraagt om een andere opbouw van de huidige transportmiddelen, maar een flexibele inrichting heeft nog meer voordelen. In de spits zijn treinen vaak overvol, deze treinen zijn echter niet flexibel. De capaciteit zou vergroot kunnen worden door bijvoorbeeld alleen al klapzittingen toe te passen die in de spits kunnen worden opgeklapt.

Het antwoord op de vraag

Wat ik met deze column hoop te bereiken is dat er breder wordt gekeken naar de wereld waarin we werkzaam zijn. Wat kunnen we leren van elkaar. En dat er veel te leren en te innoveren is dat staat buiten kijf. Wat betreft de zoektocht naar het antwoord op mijn vraag, kies ik na mijn studieperiode voor de auto of het OV, daar komt geen overduidelijke winnaar uit. Dat is nu ook precies de conclusie van het congres. Verschillende mobiliteitsvormen moeten elkaar aanvullen. Met een Uber taxi naar het station gebracht worden, de trein naar het werk pakken, daar worden opgehaald met een flexibele/vraag gestuurde pendeldienst (of bij mooi weer een OV-fiets) en wanneer er een externe afspraak/een projectbezoek is, gebruik kunnen maken van een aantal shared-cars van de zaak. Mogelijkheden zijn er genoeg, durf ze ook te zien! Een eenduidig antwoord is er namelijk  niet.


 

Geschreven door: Siert Saes

Siert is onlangs afgestudeerd in de master Building Technology aan de Technische Universiteit te Eindhoven en nam deel aan de Commissie van Repliek op  het Nationaal Congres Openbaar Vervoer 2015.


 

Ook interessant voor u:

Op 24 juni 2015 komen meer dan 150 bezoekers afkomstig uit de railsector (personen- en goederenvervoer) in Nederland voor de 7e keer bijeen tijdens De Dag van de Rail. Dit congres is ontwikkeld voor iedereen verantwoordelijk voor opdrachtgever, opdrachtnemers en hun adviseurs in Railland. 

 

 

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *