Certificering van brandveiligheidssystemen in de infrastructuur: het moet wel, maar gebeurt het ook?

Bron: Colt

image005.jpgIedereen is ervan overtuigd dat goed beheer en onderhoud de levensduur van onze verkeersinfrastructuur aanmerkelijk verlengd. We staan allemaal wel eens in de file omdat een rijweg vanwege onderhoud is afgesloten of omdat beschadigingen, bijvoorbeeld door extreme vorst, direct worden hersteld. Misschien vervelend, maar wel noodzakelijk. Wegen, spoortrajecten, tunnels en bijvoorbeeld bruggen zijn voor iedereen zichtbaar en het onderhoud ervan is inmiddels prima gereguleerd en voor menig aannemer dagelijkse kost. Echter, de meeste componenten in onze infrastructuur zijn minder zichtbaar en bekend, maar behoeven even zo goed deugdelijk beheer en onderhoud.

Toenemende onderkenning beheer en onderhoud van brandveiligheidssystemen

Denk hierbij aan brandmeldinstallaties, (brand)ventilatiesystemen en overdruksystemen. Deze systemen zijn aanwezig, staan 24/7 stand-by en komen in bedrijf bij een calamiteit om onze veiligheid en die van de hulpverleners te waarborgen.

Je hoopt ze niet nodig te hebben, maar als ze nodig zijn gaan we ervan uit dat ze optimaal functioneren. Het belang van dergelijke installaties en de technische staat ervan wordt steeds meer onderkend. Inmiddels bestaan er nationale normen waarin het beheer en onderhoud van deze installaties is geregeld (NEN2654-1, -2 en -3).

Een visuele controle, waarmee men in het verleden nogal eens trachtte het onderhoud mee af te doen, volstaat gelukkig niet meer. De vastgelegde normen beschrijven de verplichtingen en de uit te voeren acties, controles en testen van en door zowel de beheerder of eigenaar en de onderhouder. Het uiteindelijke doel: de betreffende brandveiligheidsinstallatie, gedurende haar levensduur, in nominale staat houden.

Goed beheer en onderhoud is dus de verantwoordelijkheid van meerdere entiteiten en valt of staat met de goede samenwerking tussen deze partijen. Hier ging en gaat het nogal eens mis. Het branddetectiebedrijf dat controleert tot aan het uitgaande signaal, het rookbeheersingsbedrijf welke controleert vanaf het inkomende signaal. Maar wie is verantwoordelijk voor de afstemming tussen de beide systemen?

Een verplicht inspectiecertificaat voor brandveiligheidssystemen

Gelukkig is ook dit inmiddels onderkent. Sinds 2012 (met het uitkomen van het nieuwe bouwbesluit) kennen we de verplichting dat een brandbeveiligingsinstallatie wordt voorzien van een inspectiecertificaat uitgegeven door een ISO17020 type A geaccrediteerde Inspectie-instelling.

Een onafhankelijke en erkende deskundige controleert niet alleen op normconformiteit en de technische staat van de betreffende installatie, maar ook op het behalen van het doel en de interactie met de andere systemen en voorzieningen; de zogeheten B.I.O. (bouwkundig, installatietechnische en organisatorische aspecten).

Het certificaat dat wordt verstrekt heeft vervolgens een geldigheidsduur van één jaar. In dit jaar dient aantoonbaar goed beheer en onderhoud te worden uitgevoerd. Na één jaar komt de inspectie-instelling weer en beoordeelt het geheel vervolgens op dezelfde aspecten zoals hierboven genoemd.

Een wettelijke verplichting maar nog onvoldoende nageleefd

Ondanks dat inspectiecertificering alweer 5 jaar een wettelijke verplichting is, moeten wij helaas constateren dat er binnen de wereld van verkeersinfrastructuur nog te weinig kennis en ervaring aanwezig is. Bovendien zien wij dat slechts een bijzonder klein aantal van de genoemde installaties in tunnels en stations voorzien is van een inspectiecertificaat. Er is dus nog veel werk te verzetten.

En ja, inspectiecertificering behoeft investeringen. Er is sprake van jaarlijks terugkerende inspectiekosten en hinder. Ook voor de inspectie zullen namelijk weg- en tunneldelen afgesloten moeten worden. Maar uiteindelijk leidt inspectiecertificering tot een veilige omgeving waarin wij ons dagelijks kunnen verplaatsen en hulpdiensten hun werk kunnen doen en dat is hetgeen wat uiteindelijk telt.

Inspectiecertificering als APK-keuring

Beschouw inspectiecertificering als een APK-keuring. Voor de invoering van de APK zagen wij veel barrels op onze wegen en ontstonden er veel ongelukken door technische gebreken. Nu de APK voor iedere autobezitter een bekend en verplicht gegeven is, zijn auto’s met technische mankementen vrijwel verdwenen. Het resultaat? Aantoonbaar minder verkeersslachtoffers als gevolg van falende techniek door achterstallig onderhoud.

Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud

Op 8 maart 2017 vindt hét grote netwerkevent in de Nederlandse infrabranche plaats! Het programma staat ook dit jaar weer bomvol praktische voorbeelden. Laat u inspirerend door o.a. Govert Geldof en vele andere experts! Aansluitend wordt op 9 maart 2017 de masterclass Integraal Asset Management georganiseerd.

Bent ú er ook bij? Voor meer informatie:
Bekijk de website!

Bekijk ook

NIB traint al haar docenten gratis in het opzetten van online les

Nu het coronavirus de wereld in zijn greep heeft, volgt de wereld momenteel een snelcursus …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *