Dé 4 communicatieniveaus binnen een projectteam

Tijdens het voeren van gesprekken met anderen en/of medewerkers spelen de volgende vier communicatieniveaus voortdurend een rol: Inhoud, Procedure, Relatie, Emotie. 

Inhoud:

Waarover gaat het gesprek?

De inhoud wordt bepaald door het onderwerp. Waar gaat het gesprek over?

Procedure:

Hoe gaan we het bespreken, wat zijn de spelregels?

Op dit niveau worden de spelregels bepaald. Bij het procedureniveau gaat het om de vorm van het gesprek. Hoe gaan we het bespreken? Waar gaan we het bespreken? Welke afspraken zijn er gemaakt? Hoeveel tijd is er voor het gesprek uitgetrokken. Hoe worden besluiten genomen?

Relatie:

Hoe gaan we met elkaar om?

Op dit niveau wordt, vaak impliciet, afgesproken hoe we met elkaar omgaan. Hoe reageer ik op de ander en de ander op mij? Hoe wil ik met de ander omgaan (formeel, informeel, in samenwerking of er tegenin) en hoe voel ik me behandeld door de ander? Hoe is de sfeer? Krijgt iedereen de kans om iets te zeggen? Nemen we elkaar serieus?

Emotie:

Welke gevoelens spelen een rol?

Op dit niveau manifesteren zich de emoties bij jezelf en/of de ander. Emoties die kunnen optreden, zijn: boosheid, angst, blijdschap, bedroefdheid en alle afgeleiden daarvan.

Waardoor loopt het gesprek vast?

In de praktijk komt het voor dat we het inhoudelijk niet eens worden, omdat er niet is afgesproken hoe we de punten behandelen. Of je kunt jouw mening niet goed geven, omdat je steeds in de rede wordt gevallen. Het kan ook zijn dat je boos wordt of dichtklapt.

Hoe breng je een gesprek weer op gang?

De vier communicatieniveaus beïnvloeden elkaar dus. We komen ze in feite in elke conversatie tegen. Alleen zijn we ons er meestal niet van bewust. Gebruikmakend van de verschillende communicatieniveaus, kun je een gesprek dus sturen. Wanneer we de vier communicatieniveaus (bewust) gebruiken, spreken we van schakelen. Dit is het overstappen van het ene niveau naar het andere. Hier maak je gebruik van als blijkt dat je op het ene niveau niet verder komt omdat een ander niveau een blokkade opwerpt.

Zie een contract met een contractpartner/aannemer niet als een last, maar als (enkel) de basis waarin je met een contractpartner transparant hebt gemaakt wat je van de inhoud of van elkaar verwacht. Bevestig dit daarna ook naar elkaar door houding en gedrag.

Mark Egging, Trainer, Coach en Spreker, gaat hier tijdens de 3e lesdag van de opleiding Succesvol projectmanagement bij bouwprojecten verder op in en leert je om je communicatie en persoonlijk leiderschap te verbeteren. Daarnaast leer je tijdens deze dag hoe je het beste kunt omgaan met weerstanden en hoe je het beste effectief kunt beïnvloeden. 

Opleiding Projectmanagement in de bouw

Tijdens de opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten leer je in 5 dagen:

  • werken met beheers aspecten zoals de GROTIK-methode: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit;
  • effectief omgaan met verschillende belangen binnen je project;
  • vertrouwd te raken met relevante regelgeving, wetten en juridische aspecten;
  • werken met de basisprincipes van projectfinanciering, budgetbewaking en kostenbeheersing;
  • jouw persoonlijk leiderschap te verbeteren.
Download brochure

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *