Het toenemende belang van geïntegreerde contractvormen

Het huidige bouwproces wordt door middel van de complexiteit en samenwerking van een toenemend aantal verschillende partijen steeds ingewikkelder. Bouwprojecten krijgen daardoor steeds strengere technische- en proceseisen mee waar ze aan moeten voldoen. Geïntegreerde contractvormen en de toepassing van werkwijzen bieden mogelijkheden om de complexiteit (en de risico’s) tijdig te beheersen.

Contractvorm UAV-gc

Tijdens het gebruiken van de contractvorm UAV-gc worden vraagspecificaties opgesteld voor technische- en proceseisen. Binnen het kader van de UAV-gc wordt doorgaans gekozen voor ontwerp en uitvoering, soms uitgebreid met onderhoud. Hierdoor wordt een overgroot deel van de ontwerpwerkzaamheden, alle uitvoeringswerkzaamheden en soms ook de onderhoudswerkzaamheden, de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever hoort weinig invloed te hebben op het ontwerp- en bouwproces en beperkt zich tot ‘slechts’ waarnemer waarbij de uitvoeringsregie bij de Opdrachtnemer hoort te liggen.
In deze ‘nieuwe’ rol houden opdrachtgevers zich dus niet langer actief bezig met het bouwproces en de realisatie. Zij zijn ook niet meer direct aansprakelijk voor de te leveren kwaliteit en de procesgang om tot producten te komen. Zij formuleren de vraag voorafgaand aan het in de markt zetten van een project. Ze laten het aan de marktpartijen over om deze vraag zo goed mogelijk in te vullen. Hierdoor bieden ze de marktpartijen de mogelijkheid om beter en eerder te laten participeren tijdens het ontwikkelings- en uitvoeringsproces van de verschillende projectfasen.

UAV-gc verlangd gestructureerd werken, bijvoorbeeld via SE & SCB

De complexiteit van de nieuwe contractvormen maken de noodzaak van gestructureerd werken groter. De rol van de opdrachtgever kan zich doormiddel van UAV-gc beperken tot het functioneel formuleren van wat hij wil hebben. Om dit inzichtelijk te maken wordt vaak door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer de methodiek Systems Engineering (SE) toegepast.

Systems Engineering (SE) maakt het ontwikkelingstraject van complexe projecten beter beheersbaar. Hiermee wordt tijd en geld gewonnen, aangezien risico’s en kosten helder in kaart worden gebracht. Na opdrachtverlening wordt door de opdrachtgever de vraagspecificaties die op grond van SE zijn ontwikkeld overgedragen aan de Opdrachtnemer. Vaak wordt door de Opdrachtnemer het model wat door Opdrachtgever wordt aangereikt verder in details uitgewerkt. Van belang is dat tijdens de overdracht het gesprek plaatsvindt over interpretaties, risico’s en verwachtingen.

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) is een werkmethodiek waarbij de rol van de opdrachtgever zich kan beperken tot het toezien dat het kwaliteitsborgingssysteem van de opdrachtnemer voldoende functioneert die leidt tot de gevraagde kwaliteit en procesgang tijdens de realisatie. Er wordt hierbij risico gestuurd getoetst of de gerealiseerde producten en uitgevoerde processen zich verhouden tot de in de overeenkomst vastgelegde afspraken. Complementair aan de werkwijze SCB (van de opdrachtgever) is dus een KMS (kwaliteitsmanagement systeem) van de opdrachtnemer wat in opzet, bestaan en werking in UAV-gc overeenkomst is opgedragen.

Werken volgens de principes van SE en het toezien op het werk volgens de principes van SCB door opdrachtgever op grond van het KMS van opdrachtnemer vormen doorgaans de grondslag bij het realiseren en beheersen van een overeenkomst op basis van UAV—gc.

Succesvol samenwerken met UAV-gc

Na de cursus bent u volledig op de hoogte van:
  • Het tot standkomen van een UAV-gc
  • De verankering van werken met UAV-gc in uw organisatie
  • Nieuwe rollen, taken en wijzen van samenwerken!
Bekijk de cursus Succesvol samenwerken met UAV-gc

 

Bekijk ook

Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven

De maatregelen die genomen moeten worden in de strijd tegen het Covid-19 virus hebben ook …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *