Home » Bouw » “Huurmatiging moet de norm zijn”

“Huurmatiging moet de norm zijn”

eric-maassen

 

Erik Maassen is senior beleidsmedewerker belangenbehartiging bij de Nederlandse Woonbond en we vroegen hem naar zijn mening over de huidige sociale huurmarkt.

 

Huurders beschermen

Volgens Erik Maassen is het goed mogelijk om de sociale huurmarkt betaalbaar te maken met de huidige regels en wetten. De belangrijkste manier hiervoor is door woningen aan te bieden op een prijs die betaalbaar is volgens hem.  “Passend toewijzen zou dat beter moeten reguleren dan de afgelopen jaren is gebeurd.”

Daarnaast stelt hij dat de huursombenadering zo moet worden toegepast, dat huurmaximalisatie niet langer het uitgangspunt is. “Huurmatiging of gematigde huurverhoging moet de norm zijn.”

Het is volgens Erik Maassen noodzakelijk dat de huidige wet en regelgeving toch wordt aangepast om betere betaalbaarheid te realiseren: “de Verhuurderheffing moet van tafel en het WWS moet worden aangepast zodat het weer doet waar het voor bedoeld was: huurders beschermen tegen onredelijk hoge huren.”

Doorstroming

Maassen hoopt dat de huursombenadering de doorstroming gaat bevorderen: “Doordat harmonisatiehuur beter aansluit bij de huur van een zittende huurder zal de rem op doorstroming verminderen.” Hij legt uit dat de afgelopen jaren de hoge huurprijs bij verhuizen voor veel mensen een reden was om niet te verhuizen. Daarnaast zou volgens hem het schrappen van de Verhuurderheffing tot een impuls op investering moeten leiden, waardoor het aanbod toeneemt. “Datzelfde effect zou moeten uitgaan van een rem op liberalisatie en verkoop.” aldus de beleidsmedewerker van de Nederlandse Woonbond.

Schrappen verhuurderheffing

Om doorstroming te realiseren en betaalbare woningen aan te bieden in de huidige markt ziet Erik Maassen wel kansen. “Verhuurders zijn de afgelopen jaren voorzichtig geweest met investeren. Hierdoor blijkt dat er nu wel degelijk investeringsruimte is. Deze moet snel worden ingezet. Ondertussen kan de overheid er wel voor zorgen dat de investeringsruimte toeneemt door de Verhuurderheffing te schrappen.”

De bedreiging ligt volgens Maassen in de eenzijdige aandacht op het “middensegment” boven 700 euro en de commerciële verhuurders. “In het huidige beleid wordt alle heil van deze kant verwacht. Ik zie daar weinig in.”

Meer informatie?

Wilt u volledig op de hoogte zijn? Kom dan op 12 oktober naar het Nationaal Symposium Woningcorporaties. Het Nationaal Symposium Woningcorporaties is al jaren hét landelijk platform voor bestuur, directie, management van woningcorporaties maar ook voor vele ander belanghebbende in en bij deze sector. Het centrale thema voor 2016 is ‘Visie -> corporatie future proof’.

Bekijk ook

Ben jij een goede projectleider bij bouwprojecten?

Projectmanagement bij bouwprojecten vormt de basis voor het proces. Een projectleider- of manager is verantwoordelijk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *