Video Interview met Ingrid de Bondt, Gedeputeerde Verkeer en Vervoer, Provincie Zuid-Holland

In aanloop naar het Nationaal Wegencongres van 26 september 2013 interviewde wij Ingrid de Bondt, gedeputeerde Verkeer en Vervoer, provincie Zuid-Holland. Zij spreekt tijdens het congres over de optimale samenwerking in projecten. Waaronder, nieuwe contractvormen, oplossingen voor interne barrières, samenwerking tússen opdrachtgevers, duurzame relaties voor de toekomst.

Transcriptie van het interview

Ik denk dat je steeds meer vervangingsinvesteringen ziet; voor kunstwerken, voor viaducten, voor aquaducten en dergelijke. En dat daar steeds meer aandacht op komt te liggen. En ik denk ook dat we ze dan meteen naar de nieuwste richtlijnen ontwerpen en ook naar de nieuwe verkeersdruk. We gaan steeds meer taken bij de aannemers neerleggen, bijvoorbeeld het ontwerp ervan maar ook vaak het onderhoud. En dat is absoluut een ontwikkeling waardoor je de kracht vanuit de marktpartijen kan benutten. De keerzijde wel is dat wij nu merken in Zuid-Holland dat je ook serieus moet nadenken hoe dat je contractmanagement doet. Als je onderhoudscontracten met verschillende aannemers hebt lopen dan gaat je onderhoud minder efficiënt misschien worden, omdat je het per project wel efficiënt doet maar niet over alle wegen gezamenlijk. En dat is nog wel een ontwikkeling waar we de komende jaren goed naar gaan kijken.

Je moet gewoon je werkzaamheden op mekaar afstemmen, zowel als je nieuwbouw hebt maar ook in beheer en onderhoud. Je kan het gewoon echt efficiënter en goedkoper doen als je mekaars krachten bundelt. Ja, en infrastructuur, de weggebruiker maakt het nooit uit van wie de weg nou is, als hij maar beschikbaar is en als hij er overheen kan rijden. Ik denk dat het altijd voor verbetering vatbaar is omdat je altijd het uiterste eruit moet halen, maar ik denk dat we echt hele grote stappen gezet hebben en dat we heel goed samenwerken met de gemeentes bij ons, maar ook met het Rijk.

Ik denk dat het belangrijk is dat de mensen die dagelijks met onderhoud, met investeringen in de wegen, dat die kennis uitwisselen. Beter goed gejat als slecht verzonnen zeg ik altijd maar, en als anderen goede ideeën hebben hoe je het efficiënter, beter kan doen, dan moet je daar met elkaar van leren. Want we werken allemaal voor overheden en laten we het alsjeblieft zo goedkoop mogelijk voor de belastingbetaler doen.

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …