Moties naar Tweede Kamer – Dag van de Rail

Deelnemers aan de Dag van de Rail konden dit jaar moties indienen. Uit de 25 ingediende voorstellen koos de aangestelde commissie drie winnende ideeën die naar de spoorwoordvoerders in de Tweede Kamer zijn gestuurd:

 • Leg topcorridors aan, zorg voor een snelweg op het spoor
 • Verplichte samenwerking van vervoerders in de reisketen
 • Een grotere rol voor regionale bestuurders

Brief van de motiecommissie van de Dag van de Rail 2013

Aan de spoorwoordvoerders van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Naar aanleiding van de conferentie Dag van de Rail, op 25 april j.l. in het NBC te Nieuwegein, bieden wij u hierbij graag drie moties aan zoals vastgesteld door de aangestelde motiecommissie. Het is een selectie en een samenvatting van de beste ideeën die voortkomen uit de 25 verschillende motievoorstellen die op het congres door zowel deelnemers als sprekers zijn ingediend. Wij hebben getracht de essentiële elementen hieruit te destilleren en puntig weer te geven.

 

Motie 1. Meer invloed van de regionale overheden op het totale spoorvervoer in de regio.
De deelnemers aan de Dag van de Rail 2013,
Overwegende dat:

 • De bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland vooral op regionaal niveau opgelost moeten worden (woon-werkverkeer).
 • Het kabinet voornemens is de vervoerconcessie Hoofdrailnet en de beheerconcessie Hoofdspoor onderhands te gunnen aan NS respectievelijk ProRail.
 • De positie van decentrale overheden onvoldoende geborgd is in de huidige concessies.
 • Het van het grootste belang is dat de infrastructuur- en de vervoerontwikkeling op het hoofdrailnet worden afgestemd op de ruimtelijke en economische ambities van de regio’s en regionale OV-systemen.

Verzoeken de kamer om bij de staatssecretaris te pleiten voor:

 • Verankering van de positie en invloed van de decentrale overheden in de nieuwe concessievoorschriften van het Hoofdrailnet en Hoofdspoor.

 

Motie 2. Verplichte samenwerking in de reisketen.

De deelnemers aan de Dag van de Rail 2013,

Overwegende dat:

 • Bereikbaarheid bepaald wordt door een complex samenspel van vele instanties en factoren.
 • De reiziger centraal dient te staan en niet het systeem of systeemdeel.
 • De samenwerking in de reisketen verre van optimaal is.
 • Dit alle aspecten van de keten betreft zoals fysieke infrastructuur en voorzieningen, dienstregeling en informatievoorziening.
 • Zwitserland goede ervaringen heeft met het voorschrijven van de samenwerking.

Verzoeken de kamer om bij de staatssecretaris te pleiten voor:

 • Verankering van de samenwerking en het delen van alle benodigde informatie in concessievoorschriften en/of regeling van samenwerking bij wet.

  

Motie 3. Realiseren van Topcorridors.
De deelnemers aan de Dag van de Rail 2013,

Overwegende dat:

 • Het spoor kan bijdragen aan versterking van de economische structuur van Nederland.
 • Het spoor kan zorgen voor veilig, betrouwbaar en duurzaam personen- en goederenvervoer.
 • Het vervoer tussen stedelijke regio’s en economische topsectoren internationaal zal groeien.
 • Verhoging van de topsnelheid op een aantal corridors het gebruik van het spoor efficiënter, sneller en betrouwbaarder kan maken.

Verzoeken de kamer om bij de staatssecretaris te pleiten voor:

 • Realiseren van een aantal topcorridors met topsnelheden  tot ca. 200  km/h.
 • Invoering van ERTMS te beginnen met deze topcorridors.  

 

Wij hopen u via deze brief van de gewenste informatie te hebben voorzien. Wij staan u graag te woord als u nog aanvullende vragen heeft.

De motiecommissie van de Dag van de Rail 2013,

Jan Koers (Intraffic) (voorzitter)
Sjoerd Sjoerdsma (Keyrail)
Leon Linders (Alstom Transport Nederland)
Ben van Schijndel (BAM Rail)
Corina de Jongh (Railforum)
Rikus Spithorst (Maatschappij Voor Beter OV)
Mark Sloothaak (Jonge Veranderaars)


Meer informatie over hetgeen besproken tijden de Dag van de Rail? Bekijk de terugblik!

 

 

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …