Omgevingsmanagement bij bouwprojecten

Johan van Aalten, Senior projectmanager en adviseur bij bbn adviseurs. Johan heeft namens vele opdrachtgevers bouw- en huisvestingsprojecten begeleid. Vaak al vanaf de haalbaarheidsstudie en tot en met de oplevering. Hij heeft ervaring met scholen, gemeentehuizen, podiumgebouwen, musea, zorgcomplexen, MFA’s, kantoren, winkels en woningen. Hij is leidend c.q. betrokken geweest bij projecten met diverse organisatievormen en contracten. En heeft vele ontwerp-, bouw- en gebruikersteams aangestuurd en begeleid.

Tijdens de realisatie is omgevingsmanagement al aardig ingeburgerd. BLVC-plannen waarin de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie rondom het project in beschreven zijn worden door de aannemer verder uitgewerkt bij de start van de uitvoering. Tijdens de bouw staan deze aspecten hoog op de dagelijkse agenda. Vaak word er een omgevingsmanager aangesteld die ervoor zorgt dat de BLVC-aspecten rondom de bouw geborgd worden.

Projectmanager bouwproject

Tijdens het ontwerp en de bouwvoorbereiding is het meestal de projectmanager die het oog op de projectomgeving moet houden. Dat blijkt soms nog best lastig te zijn, de opdrachtgever en het ontwerp- en adviesteam vragen veel aandacht en begeleiding. In deze fasen is de projectomgeving veel groter dan tijdens de bouw en de risico’s die gemanaged moeten worden vaak ook.

Onderstaand voorbeelden van een aantal factoren in de projectomgeving en welke aandacht zij vragen van de projectmanager:

 1. De opdrachtgever: hoe is de besluitvorming, hoe wil hij/zij gerapporteerd hebben, wat zijn de speerpunten, welke politieke/bestuurlijke issues spelen op de achtergrond?
 2. De gebruikers: hoe betrek je hen bij het formuleren van eisen en wensen, het ontwerp e.d.?
 3. De specialisten: hoe betrek je technische, onderhouds- en facilitaire diensten bij het ontwerp?
 4. De diensten: hoe betrek je inkopers, juristen en controllers bij het project?
 5. Hoe informeer je de buurt over wat er te gebeuren staat en hoe kun je pijnpunten ophalen en proberen te voorkomen?
 6. De vergunningverleners: welke onderzoeken en procedures zijn er nodig, hoe kun je hen er bij betrekken zodat processen en procedures volgens planning verlopen?
 7. De financier/belegger: welke invloed wil deze op welk moment in het proces?

De bouwproject manager heeft primair zijn focus op het ontwerp- en bouwproces en heeft aandacht voor de projectomgeving. Echter dit proces is kort in vergelijking met de levensduur van het vastgoed. Dus hou ook focus op bijvoorbeeld flexibiliteit, toekomstwaarde en circulariteit!

Opleiding Projectmanagement in de bouw

Tijdens de opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten leer je in 5 dagen:

 • werken met beheers aspecten zoals de GROTIK-methode: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit;
 • effectief omgaan met verschillende belangen binnen je project;
 • vertrouwd te raken met relevante regelgeving, wetten en juridische aspecten;
 • werken met de basisprincipes van projectfinanciering, budgetbewaking en kostenbeheersing;
 • jouw persoonlijk leiderschap te verbeteren.
Download brochure

Bekijk ook

Dé 4 communicatieniveaus binnen een projectteam

Tijdens het voeren van gesprekken met anderen en/of medewerkers spelen de volgende vier communicatieniveaus voortdurend …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *