Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagers opgelet; de regels wijzigen, het speelveld verandert!

Als omgevingsmanager ben je de spin in het web. Je houdt rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders binnen en buiten de organisatie. Dit kan zeer complexe situaties opleveren waarbij vertraging en kostenoverschrijding op de loer liggen. Het speelveld is in grote mate aan verandering onderhevig. Waar het omgevingsmanagement voorheen de taak was van overheden, komt dit nu in toenemende mate te liggen bij opdracht nemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden.
Ben je al voorbereid op de nieuwe werkzaamheden?

Tijdens de basiscursus Omgevingsrecht komen de basisprincipes van omgevingsrecht en de belangrijkste ontwikkelingen in het complexe omgevingsrecht aan bod en de beste manier om hierop te anticiperen.

Je kunt jezelf niet uitzetten, wel effectiever inzetten

Als omgevingsmanager ben je zelf het belangrijkste instrument. Zeker nu er in organisaties, maar ook in de wetgeving steeds meer eigen afwegingsruimte ontstaat. Natuurlijk helpen tools en technieken, maar jouw gedrag zal het gedrag van andere bepalen en uitlokken. Bouw je eerst persoonlijke relaties? Of is een goed inzicht in de partijen en gedeelde processtappen het beste begin? Of benadruk je juist wat er te halen valt voor de belangrijkste partijen? Iedere omgevingsmanager heeft zijn eigen, persoonlijke werkwijze in het verbinden van de eigen organisatie met de andere partijen. Toch zijn er bepaalde stijlen te herkennen die omgevingsmanagers toepassen. Door inzicht te hebben in jouw persoonlijke stijl, weet je onder welke omstandigheden jij het meest effectief bent, wat je reflexen zijn en wat je alternatieven zijn. Zo wordt je effectiever in improviseren. Een kwaliteit die steeds belangrijker zal worden in de onzekere en complexe context van de omgevingsmanager.

Martine de Jong, adviseur bij Twynstra Gudde en onderzoeker bij de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij vraagstukken rond samenwerking en communicatie

Effectief omgevingsmanagement vraagt om samenwerking vanuit gezamenlijke belangen

Een goede voorbereiding voorkomt faalkosten door vertraging, (imago)schade en politieke en maatschappelijke onrust. Een gezamenlijk belang voor alle betrokken partijen dus! Nut en noodzaak van het project en het creëren van draagvlak start al vroeg in de planvoorbereiding. Naast kennis als verbindende schakel in samenwerking, is duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden en vertrouwen de sleutel tot succesvolle uitvoering. Ook competenties en gedrag van individuen en teams spelen hierin een belangrijke rol.

Marie-Louise Gasseling, proces- en omgevingsmanager bij Circle Motion, thuis in innovatieve samenwerking bij bouw- en infraprojecten. Specialisaties zijn strategisch omgevingsmanagement, duurzaamheid in de gebouwde omgeving, BLVC en het delen van kennis

De kracht van allianties

Samenwerken en het zorgvuldig betrekken van partijen is in complexe vraagstukken nodig om te komen tot passende oplossingen. Vraagstukken worden door iedere partij vanuit de eigen positie en het eigen belang benaderd. Publieke, maatschappelijke en private partijen hebben verschillende belangen. Je ziet steeds vaker bij projecten dat er niet meer één initiatiefnemer of financier is, maar dat er steeds vaker samenwerkingsbanden zijn. Je staat vrijwel nooit helemaal alleen achter het stuur van een project. Meerdere partijen zijn samen verantwoordelijk, en dit maakt je project complexer. Hierdoor is inzicht in eigen positie, belangen en verhouding tot het vraagstuk zijn nodig om succesvolle coalities te maken. Vervolgens kan per stap en fase bepaald worden welke coalitievorm, bijbehorende aanpak en participatie passend is. Iedere coalitievorm vraagt een andere aanpak, houding en gedrag van de betrokken partijen.

Stakeholdermanagement als volwassen en integraal onderdeel van ieder infraproject

Professioneel stakeholdermanagement wint de laatste jaren aan urgentie, belang en erkenning. Zowel binnen de overheid als in de bouwsector. De volgende stap is echter om stakeholdermanagement niet alleen serieus te nemen, maar ook integraal te omarmen binnen ieder infraproject. Dan kom je er niet met alleen een talentvol omgevingsteam, die je ‘om een boodschap kunt sturen’. Álle professionals die werkzaam zijn in dit soort projecten, moeten zich inleven in betrokken stakeholders en zich voortdurend afvragen: wat betekenen onze keuzes voor de omgeving, onze relaties en belangen? In die integrale afweging schuilt de uitdaging.

Tom Leest, zelfstandig adviseur en trainer, gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement, betrokken bij grote en complexe infraprojecten als de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A16 Rotterdam

Ook interessant:

Op de opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra leert u hoe u een omvangrijk project in een veranderende omgeving met diverse stakeholders met verschillende belangen in goede banen leidt.

De opleiding BLVC in de bouw en infra geeft je dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan. Door de combinatie van theorie en aansprekende
praktijkvoorbeelden kun je na deze opleiding BLVC-eisen formuleren en een BLVC-plan schrijven voor je eigen project.

 

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *