Home » Bouw (Pagina 3)

Bouw

Vervanging en renovatie in de infrastructuur

We staan voor de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis. De komende jaren vervangt en renoveert Rijkswaterstaat tientallen bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Veel daarvan zijn gebouwd in de jaren 50, 60 en 70 en dringend toe aan een opknapbeurt. Het …

Lees verder »

De Omgevingsmanager: professional met vele gezichten

Omgevingsmanagers zijn niet meer weg te denken bij infraprojecten. Zowel aan de kant van opdrachtgever als aan opdrachtnemerszijde. Maar wat kenmerkt de omgevingsmanager? Is het die vriendelijke man of vrouw die bereid is om aan de keukentafel je verhaal aan te horen? Een slimme onderhandelaar? Of vooral een echte manager? ...

Lees verder »

1 miljoen nieuwe woningen en wij denken graag mee!

In Nederland worden de komende twintig jaar ongeveer één miljoen extra nieuwe woningen gebouwd. Dat is een duizelingwekkend aantal, omdat het aantal bestaande woningen al jarenlang rond de zeven miljoen schommelt. Die explosie van op het gebied van huisvesting is …

Lees verder »

Wat zijn de impactversterkers bij een crisissituatie!

Menno van Duin is werkzaam bij het Instituut Fysieke Veiligheid als lector crisisbeheersing. Menno gaf onlangs een plenaire lezing over het veerkrachtig omgaan met crisissituaties. De gevolgen van een gebeurtenis zijn op individueel niveau vaak minder groot dan verwacht wordt. …

Lees verder »

Van Ark verbetert regels asbestverwijdering

Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om te …

Lees verder »

Participatie, Stakeholdermanagement & Storytelling

Grote projecten bouwen aan Nederland. Wegen, snelwegen, steden, natuur en water. Overheden en Bouwers werken steeds meer en steeds beter samen aan die grote projecten: Publiek-Private-Samenwerking, Markt en Overheid, samen staan we sterk. Ik juich als ik merk dat ook de …

Lees verder »

Ingeborg Kriegsman en haar visie over asbest

Wij spraken onlangs met Ingeborg Kriegsman, specialist asbest bij Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland. We legden haar een vijftal stellingen voor om een beter beeld te krijgen van haar visie. In hoeverre overdrijven we de risico’s van asbest? In de …

Lees verder »