Home » Bouw (Pagina 3)

Bouw

Participatie, Stakeholdermanagement & Storytelling

Grote projecten bouwen aan Nederland. Wegen, snelwegen, steden, natuur en water. Overheden en Bouwers werken steeds meer en steeds beter samen aan die grote projecten: Publiek-Private-Samenwerking, Markt en Overheid, samen staan we sterk. Ik juich als ik merk dat ook de …

Lees verder »

Ingeborg Kriegsman en haar visie over asbest

Wij spraken onlangs met Ingeborg Kriegsman, specialist asbest bij Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland. We legden haar een vijftal stellingen voor om een beter beeld te krijgen van haar visie. In hoeverre overdrijven we de risico’s van asbest? In de …

Lees verder »

Een kijkje achter de schermen bij Afvalzorg

Op 7 november 2018 vindt de excursie van de Nationale Asbest Conferentie plaats. Een excursie is een nieuw onderdeel binnen het programma. Volgens ons is dit echter een waardevolle aanvulling. In deze blog lees je meer over deze excursie en …

Lees verder »

Terugblik Woning congres 2017

Op 7 december 2017 vond het nationaal woning congres plaats in hotel Van Der Valk, te Utrecht waar stakeholders op het gebied van woningbouw en -beheer & (volks) huisvesting samen kwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen omtrend woningen. …

Lees verder »

Bas Nijhuis: Wat heeft een topscheidsrechter met asbest?

Voorafgaand aan de Nationale Asbest Conferentie spraken wij Bas Nijhuis. Dit is misschien wel onze opvallendste spreker, want wat is nou zijn relatie met asbest? Bas Nijhuis is topscheidsrechter en heeft o.a. wedstrijden gefloten voor topploegen zoals PSV, Ajax en …

Lees verder »

Huursector slaat de handen ineen voor goed verhuurderschap!

Zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft op een woning ongeacht afkomst, billijke huurprijzen vragen, tijdig onderhoud plegen en goed contact onderhouden met huurders. Daarover gaat het bij goed verhuurderschap. Hierover sprak minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 30 mei …

Lees verder »