Home » Bouw (Pagina 5)

Bouw

Nog zo’n 10 miljoen m2 asbestdak te gaan

“Samenwerking is de sleutel naar een asbestdakenvrij 2024”   De 16e editie van de Nationale Asbestconferentie draait om samenwerking. Samenwerking door onder andere de provincie en gemeenten, asbestsaneerders, dakenleveranciers. Al deze partijen vormen belangrijke schakels voor asbestvrije daken in 2024. …

Lees verder »

“Overheid kan veel leren van apen”

Samenwerken apen

Door: gedragsbioloog Patrick van Veen. Op 2 november vindt in Congrescentrum de Sta@rt in de Apenheul in Apeldoorn de Nationale Asbest Conferentie 2017 plaats. De locatie is doelbewust gekozen; het gaat om een duurzaam gebouw met (onder meer) een dak …

Lees verder »

Waar SE en SCB hand-in-hand gaan

De complexiteit van nieuwe contractvormen op basis van D&C (Design & Construct) en DBFM (Design, Built, Finance en Maintain) waarmee projecten integraal worden aanbesteed en gerealiseerd – maken de noodzaak van gestructureerd werken groter. Bij het toepassen en beheersen van geïntegreerde …

Lees verder »

Contractbeheersing bestaat niet alleen uit het toepassen van SCB

Het werken met geïntegreerde contractvormen leidt tot een andere invulling van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. De marktpartijen hebben een grotere inbreng bij het ontwikkelen en ontwerpen van producten. Als opdrachtgever wordt er regie op afstand gevoerd. Kwaliteitsmanagement speelt …

Lees verder »

Het toepassen van Systems Engineering brengt je in beweging

Systems Engineering (SE) of Functioneel Ontwerpen is een methodiek, die alle partijen die betrokken zijn bij geïntegreerde contracten, helpt bij het verrichten van wijzigende taken en het invullen van de rolopvattingen. Waar opdrachtgevers vroeger de plannen tot in detail uitwerkten, …

Lees verder »

Ebook Beheer en Onderhoud van Infrastructuur (GRATIS)

Op 8 en 9 maart 2017 vond de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur plaats. Een dag met het centrale thema: Assetmanagement. Van Realisatie tot tactische en strategische doelstellingen. Een dag vol inspiratie met sprekers van o.a. Provincies, Gasunie, …

Lees verder »