Sprekers interview: Frank van der Vloed, Philips

Op 26 september 2013 spreekt Frank van der Vloed, General Manager Lighting Benelux at Royal Philips Electronics, op het Nationaal Wegencongres. Voorafgaand aan dit congres vroegen wij hem zijn visie te geven op een 3-tal vragen.

Stelling 1:

Duurzaamheid wordt opgelegd door publieke opdrachtgevers, maar hebben de private opdrachtnemers wel de behoefte om écht duurzaam te werken?

Jazeker. Duurzame bedrijven zijn de winnende bedrijven van de toekomst. Energievoorzieningen worden schaarser, de verwachtingen van burgers omtrent duurzaamheid worden hoger en de normen worden strenger. De wereld wordt geconfronteerd met een gebrek aan grondstoffen en heeft behoefte aan een verschuiving van onze huidige lineaire maatschappij, die geoptimaliseerd is voor de laagste initiële kosten (vooruitgang op een lineaire manier gemeten met het BNP), naar een ‘cirkelvormige maatschappij’ (vooruitgang gemeten met de efficiëntie van hulpbronnen, waardecreatie en levenskwaliteit). In een cirkeleconomie worden nieuwe manieren van samenwerking toegepast en wordt het innovatieve (her)gebruik van hulpbronnen een concurrentievoordeel voor ondernemingen.

Duurzaamheid zit in Philips’ DNA. We investeren in wetenschappelijk onderzoek om zo betere en duurzamere innovaties te ontwikkelen die voldoen aan de wensen van weggebruikers en wegbeheerders. Als bedrijf willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid is een van de belangrijke parameters daarin, zodat we het leven van mensen kunnen verbeteren (met licht), niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We zijn gericht op langdurige partnerships met de overheid, onderzoeksinstellingen, partners uit het bedrijfsleven om zo innovaties dicht bij de burger te kunnen brengen.

Philips innoveert ook samen met anderen. In juni 2013 zijn we een onderzoek gestart met de TU/e en de gemeente Eindhoven waar we aan wijkbewoners vragen hoe zij hun wijk met en zonder intelligente straatverlichting ervaren. In 2012 zijn we een onderzoek gestart met Wageningen UR op de Veluwe, waar we de invloed van verlichting op flora en fauna onderzoeken. Met deze onderzoeksresultaten kunnen we innovaties op de markt zetten die voldoen aan de behoefte van de overheid, en niet in het minst van de natuur.

Stelling 2:

De infrastructuur sector is en blijft conservatief?

Wij kennen veel partijen in de infrastructuursector die graag willen innoveren, maar dat er belemmeringen zijn door het systeem. Onder andere de doorlooptijd van projecten en het huidige aanbestedingsmodel speelt een rol. Een bestek wordt vandaag op de markt gezet en er wordt een contract op afgesloten, de uitvoering vindt pas plaats vier jaar later met technieken van destijds.

Er wordt al veel gesproken over prestatiecontracten. Bijvoorbeeld partijen die het onderhoud van weg aannemen en onderaannemers als Philips die daar verlichting verzorgen. De markt ziet ons soms nog als de leverancier van producten, terwijl Philips de rol wil innemen als partner in het leveren van licht. De wegbeheerder (en niet in het minst de wegbestuurder) wil licht hebben op de weg, en vult het in met licht “producten”. Philips kan echter licht “pay-per-lux” leveren op snelwegen met de beste innovaties van dat moment op optimale vervangingsmomenten. Philips blijft hierbij eigenaar van de verlichtingsproducten en levert hierbij een service. We kunnen dit perfect toepassen bij snelwegverlichting en openbare verlichting. Zo worden ook wij uitgedaagd om de meest optimale oplossing te leveren.

We merken ook dat er veel interesse is voor de financiering die wij aanbieden via Philips Lighting Capital, toch merken wij dat klanten soms nog koudwatervrees hebben het te gaan doen. Graag willen we als partners samenwerken om de kansen die er zijn maximaal te benutten, waar wij als Philips een stukje van de verantwoordelijkheid over kunnen nemen. Wij zorgen er in ieder geval voor dat de wegbeheerder of gemeente hun doelstellingen met betrekking tot veiligheid en comfort kunnen behalen.

Stelling 3:

Wat is de belangrijkste tip die u mee zou willen geven aan opdrachtgevers/opdrachtnemers in de infrasector?

Maak de weg vrij voor innovatie. Echte innovatie komt door goed samen te werken, ideeën uit te wisselen en als echte partners ervaringen te delen. Samen zijn we in staat om veiligere en comfortabelere wegen mogelijk te maken die duurzaam zijn en waarbij de kosten onder controle blijven.

Het is tijd om naar grootschalige uitrol van intelligente LED-verlichtingsoplossingen te gaan, zo kunnen we sneller innoveren. We kunnen deze kans optimaal benutten via prestatiecontracten. Bijvoorbeeld in plaats van het leveren van lampen kunnen we gaan naar leveren van licht voor snelwegen. Een prestatiecontract verplicht onszelf om steeds betere verlichting op te hangen. Het is dan namelijk voor ons zaak om de meest comfortabele en efficiënte verlichting daar te hangen, we leggen onszelf daar een stukje druk op.


Wilt u meer weten over innovatie in de sector? Meldt u dan ook aan voor het Nationaal Wegencongres, daar spreekt Frank van der Vloed samen met Maxime Verhagen over vernieuwingen en innovatie.

 

Google+

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …