Home » Mobiliteit (Pagina 10)

Mobiliteit

Engbert Verkoren over de Dag van de Rail

Op 29 juni 2016 is de Dag van de rail 2016. Conclusion is met plezier verbonden aan deze dag. Engbert Verkoren, CEO Conclusion, legt uit welke rol Conclusion speelt in het Rail-domein en waarom wij ons met plezier verbinden aan …

Lees verder »

“Assetmanagement brengt transparantie”

Erik Bijlsma is Assetowner nieuwe rail infra Metro en Tram bij de Gemeente Amsterdam en we vroegen hem onder andere hoe de invoering van Assetmanagement verloopt bij zijn gemeente. De invoering van Assetmanagement verloopt in Amsterdam heel gedifferentieerd. Meerdere gemeentelijke …

Lees verder »

“Railvervoer blijft de ruggengraat”

Gerard Snel is Programmamanager Toekomstbeeld OV bij afdeling Beleid en Omgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en blikt vooruit op de toekomst van het OV in Nederland. Korte termijn Als je Gerard Snel vraagt wat het Programma Toekomstbeeld …

Lees verder »

“Gebreken OV belemmeren internationale ontwikkeling”

Grensoverschrijdend vervoer is een hot topic. Wij vroegen Monique Quint naar haar mening over de huidige kwaliteit van het grensoverschrijdend vervoer en over haar ideeën over de toekomst ervan. Volgens Monique Quint is het grensoverschrijdend vervoer in het Zuiden vanuit …

Lees verder »

Straks kan iedereen van ERTMS profiteren

Wim Fabries, is sinds november 2014  programmadirecteur ERTMS (European Rail Traffic Management System). ERTMS is een nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem dat het huidige ATB moet gaan vervangen. Het programma ERTMS is een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, …

Lees verder »

Iedereen heeft afzonderlijk baat bij meer reizigers

Emile Broersma van Syntus geeft zijn mening over samenwerking binnen het Openbaar Vervoer. Syntus verzorgt multi-modaal openbaar vervoer op de Veluwe, in Gelderland, in Midden-Overijssel en in Twente. Samenwerking nieuwe oplossingen Als we hem vragen hoe hij de optimale samenwerking …

Lees verder »

Het toepassen van Systems Engineering brengt je in beweging

Systems Engineering (SE) of Functioneel Ontwerpen is een methodiek, die alle partijen die betrokken zijn bij geïntegreerde contracten, helpt bij het verrichten van wijzigende taken en het invullen van de rolopvattingen. Waar opdrachtgevers vroeger de plannen tot in detail uitwerkten, …

Lees verder »

De toekomst van het spoor begint vandaag!

Patrick van der Broeck is gedeputeerde van de provincie Limburg en wij vroegen hem naar zijn visie op investeringen in de spoorsector. Pro-actief spoorbeleid Volgens Van der Broeck is het belangrijkste aan investeringen in deze snel veranderende markt dat ze …

Lees verder »

Veel ongebruikte potentie op het spoor

Carlo van de Weijer is directeur Strategic Area Smart Mobility aan de TU in Eindhoven een geeft op de Dag van de Rail 2016 zijn visie over de vorderingen op het gebied van spoor sinds zijn lezing ‘De mobiliteit ontwricht’ …

Lees verder »