Moties Dag van de Rail overhandigd aan Tweede Kamer

Donderdag 23 mei j.l. heeft een delegatie van de motiecommissie de moties van de Dag van de Rail overhandigd aan en besproken met de delegatie van de parlementaire commissie van Infrastructuur en Milieu.

Bekijk hier het nieuwsverslag van het bezoek:

Kamerleden enthousiast

De aanwezige kamerleden waren Betty de Boer van de VVD, Duco Hoogland van de PvdA en fractie medewerker Frank Visser van de ChristenUnie. Sander de Rouwe van het CDA was helaas verhinderd. De delegatie bestond uit Rikus Spithorst van de Maatschappij Voor Beter Openbaar Vervoer, Ben van Schijndel van de BAM en Leon Linders van Alstom Transport Nederland die de taken van Jan Koers (InTraffic) waarnam. De voorzitter van de motiecommissie was helaas door files verhinderd. Zoals hij dat zelf zo treffend verwoorde, en net als op de dag van het congres (lees hier het congresverslag), geeft het nog maar weer eens aan wat voor groot voordeel reizen met de trein kan hebben. De aanwezige Kamerleden waren zeer geïnteresseerd en namen ruim de tijd (1,5 uur) om de moties in detail te bespreken. Of dit tot daadwerkelijke moties zal leiden is niet concreet te zeggen, maar ze zullen in ieder geval als achtergrond informatie en handvatten voor hun Tweede Kamer werk gebruiken.

Moties verder toegelicht

De moties zijn in beslotenheid in detail besproken met de Kamerleden. De volgende moties zijn aangeboden en besproken (lees hier de eerder verstuurde brief aan de Tweede Kamerleden):

Motie 1: Meer invloed van de regionale overheden op het totale spoorvervoer in de regio.

Toelichting zoals omschreven waarbij het gaat om vervoer stromen tussen 10 en 40 km reis afstand. In gesprek werd het aangescherpt dat met deze centrale opdrachtgevers de vervoersconcessie verlenende instanties worden bedoeld.

Motie 2: Verplichte samenwerking in de reisketen.

De reiziger centraal stellen leidt, hoe obligaat ook, niet automatisch tot samenwerking in de keten. Aangescherpt werd deze toelichting met concreet doorlopend inzichtelijk maken van ook de aantallen reizigers zodat ook daadwerkelijk ingespeeld kan worden in de keten.

Motie 3: Realiseren van Topcorridors.

In de toelichting lag de nadruk op verbinden van de stedelijke agglomeraties in de landsdelen die de motoren van de economie vormen (uiteraard de havens en Schiphol). Denk daarbij aan de corridors Rotterdam – Amsterdam (via HSL spoor naar Zwolle en Groningen) of de corridor Amsterdam – Utrecht – Eindhoven, de corridor Den Haag – Maastricht (via HSL Spoor deels). Delen van deze corridors zijn al geschikt voor hogere snelheden en voorzien van ERTMS. Het gaat hierbij om een stip op de horizon te zetten waar naartoe gewerkt kan worden in de komende tien à twintig jaar met behulp van de beschikbare middelen.

Met name deze laatste discussie leidde naar de lange termijn spoor agenda en de winst van Tweede Kamerleden om ook over scenario’s te kunnen praten. Hierbij is aangegeven dat Railforum een strategie bijeenkomst organiseert op 7 juni om met behulp van scenario denken vanuit de rail sector een bijdrage te leveren aan de Lange Termijn Spooragenda van het Ministerie. De aanwezige kamerleden hebben gevraagd om, nadat dit heeft plaatsgevonden, hierover informatie te krijgen.

Schot in de roos

Het format van de Dag van de Rail om met een motiecommissie te werken is duidelijk een schot in de roos, lieten de commissieleden weten. Dat de Tweede Kamerleden door de Kamerbehandeling geen tijd hadden de moties ter plekke op te halen heeft als voordeel gehad dat er door het brengen van de moties meer tijd is besteed aan de toelichting en bespreking. Er is duidelijk nieuwsgierigheid en zeker in vergelijking met de asfalt lobby is de railsector nog veel te bescheiden in het benaderen van de politiek. Het bezoek van anderhalf uur is dan ook een interessante aansporing.

De kamerleden bedankten de Dag van de Rail organisatie en de motiecommissie voor de geleverde inbreng en hopen volgend jaar wel aanwezig te kunnen zijn bij de Dag van de Rail!