“Een thuis is meer dan alleen een huis”

Pierre-Sponselee.150x150 

Pierre Sponselee van woningcorporatie Woonwaard geeft zijn visie op de maatschappelijke rol van corporaties en gemeenten in de toekomst.

 

“Primair gaat onze maatschappelijk rol over goed wonen voor mensen met een bescheiden inkomen.” begint Pierre Sponsolee. Dat begint volgens hem met een woning die betaalbaar is, want anders is deze onbereikbaar.

“Een betaalbare woning is, het lijkt een open deur, een goedkope woning die uit eigen middelen te bekostigen is.” Sponsolee heeft een wensbeeld voor de lange termijn. Dat is een beeld van een subsidievrije woningmarkt, waar woningen zodanig betaalbaar zijn dat mensen zelf in staat zijn om hun huis te betalen. “De sleutel daarvoor zien we in lagere woonlasten: door een geleidelijke verlaging van de huur en energiezuinigere woningen.” Dit betekent volgens hem voor huurders in het sociale huursegment dat zij niet langer afhankelijk zijn van huurtoeslag. “En ook het rondpompen van geld – de verhuurdersheffing van corporaties aan het Rijk, de huurtoeslag van het Rijk aan huurders – is dan verleden tijd.”

Hij is van mening dat de gemeente daaraan kan bijdragen door inwoners voor wie dat noodzakelijk is te ondersteunen met een woontoeslag. “Dit zal waarschijnlijk nodig blijven voor mensen met een zeer laag inkomen, en voor inwoners die een relatief grote of aangepaste woning nodig hebben.”

 Toegevoegde waarde

 We vroegen Pierre Sponsolee waar de woningcorporaties op sociaal gebied een toegevoegde waarde kunnen leveren. “Wij bieden iedereen een thuis. En een thuis is meer dan alleen het huis. Juist voor de kwetsbare huurders hebben we een rol in het goed wonen. Wij krijgen als een van de eersten te horen als het met een huurder niet goed gaat. Voor de oplossing werken we samen met andere instanties. We bouwen aan een netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen en maak elkaars rollen duidelijk, zodat we snel en efficiënt op sociale vraagstukken kunnen inspelen.”

 Veranderingen

 Sponsolee stelt verder dat mensen langer zelfstandig wonen en dat cliënten van zorginstellingen huisvesting krijgen in de wijk. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor onder andere de jeugdzorg en delen van de zorg en begeleiding die aan huis geboden worden. “We merken dat we lokaal nu sneller kunnen schakelen en eerder de verbinding kunnen leggen tussen het wonen en de zorg en begeleiding voor kwetsbare inwoners. Hier is nog meer winst te behalen door lokaal over de grenzen van de domeinen heen te gaan werken, waardoor we nog beter tot samenhangende oplossingen kunnen komen.” Volgens hem kunnen de gemeenten hierin een belangrijke rol spelen door geldstromen op een andere manier in te richten, en te ontkokeren in beleid. De corporaties zullen hun rol in de huisvesting van kwetsbare inwoners nog breder gaan invullen om aan de nieuwe woonvragen te voldoen. “Ook spelen corporaties, in samenwerking met de gemeenten en maatschappelijke partners, een actieve rol om eraan bij te dragen dat het in buurten waar de diversiteit van de inwoners toeneemt, en prettig leefklimaat blijft bestaan waar elke bewoner zich thuis voelt.”

 

Meer informatie?

Wilt u volledig op de hoogte zijn? Kom dan op 12 oktober naar het Nationaal Symposium Woningcorporaties. Het Nationaal Symposium Woningcorporaties is al jaren hét landelijk platform voor bestuur, directie, management van woningcorporaties maar ook voor vele ander belanghebbende in en bij deze sector. Het centrale thema voor 2016 is ‘Visie -> corporatie future proof’.

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *