Gebiedsontwikkeling

Veilig bouwen in een complexe stedelijke omgeving

In een complexe stedelijke omgeving is een diversiteit aan infrastructuren aanwezig. Het veilig kunnen bouwen op het kruispunt van deze infrastructuren is het een uitdaging. Waarborgen van continuïteit is een vereiste om ontwrichting van lokale, regionale en nationale (vervoers)processen tegen …

Lees verder »

Veilig en Stabiel energienetwerk

Iedere, zich verantwoordelijk voelende bestuurder, hecht veel waarde aan de leefbaarheid van zijn of haar stad. Wat kan die leefbaarheid positief of negatief beïnvloeden, welke risico’s zijn er en hoe kan ik ze beperken?  Het risico dat de energievoorziening wegvalt …

Lees verder »

Het waarborgen van de drinkwatervoorziening

In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? En hoe beschermt u …

Lees verder »

“Geen pasklare oplossing maar denkkaders”

We vroegen dr. Stefan Cloudt op basis van zijn onderzoek naar maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector zijn licht te laten schijnen op de nieuwe Woningwet. Hij is organisatieadviseur, onderzoeker en visitator in Nederland en Vlaanderen. Kansen nieuwe Woningwet “De organisatorische …

Lees verder »

Veiligheid in het publiek domein

  Veiligheid vormt een steeds belangrijker thema in onze steden. Er is vanuit de maatschappij steeds meer behoefte aan zekerheid en maximale risicobeheersing. Bescherming tegen natuurlijke of menselijke dreiging gaat vaak gepaard met flinke kosten of beperkingen. En het helemaal …

Lees verder »

Gevolgen van klimaatverandering voor uw stad

In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? En hoe beschermt u …

Lees verder »

Transparantie is het belangrijkste bij prestatieafspraken

Bastiaan van Perlo van de Woonbond geeft zijn mening over prestatieafspraken tussen gemeentes, corporaties en huurdersorganisaties. Wanneer is de kans van slagen volgens hem het grootst met betrekking tot prestatieafspraken? “Als alle partijen bereid zijn met elkaar in een open …

Lees verder »