Gebiedsontwikkeling

Weerbaarheid vitale processen

Zonder elektriciteit, toegang tot internet, drinkwater of betalingsverkeer ligt de samenleving plat. Daarom werken overheid, bedrijfsleven, hulpverleningsdiensten en inlichtingendiensten nauw samen om de bescherming van zulke vitale producten, diensten en processen te verbeteren. Onder vitale infrastructuur verstaan we producten, diensten …

Lees verder »

De stad van de toekomst: kansen en bedreigingen

In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? En hoe beschermt u …

Lees verder »

Samenwerking is het sleutelwoord

We vroegen Jaap Faber erevoorzitter van Huurdersvereniging IJsselmonde om zijn mening te geven over een aantal actuele zaken binnen de huurderswereld. Prestatieafspraken Zoals wanneer is de kans van slagen het grootst met betrekking tot prestatieafspraken? “Het maken van prestatieafspraken vereist …

Lees verder »

Woningcorporaties bieden extra service met wasserette

In 2010 opende Miele in samenwerking met woningcorporatie Stadswonen een zogeheten  Laundrette. Deze inpandige wasserette is gevestigd in Cité, het gebouw van Stadswonen op de Kop van Zuid in Rotterdam. Een bijzonder woon- werkproject voor (internationale) studenten, afgestudeerden en startende ondernemers. Laundrette In de Laundrette hebben bewoners van Cité Rotterdam ...

Lees verder »

Het belang van kleinschalig wonen

De omslag naar kleinschalig wonen Steeds meer zorginstellingen maken de omslag naar kleinschalig wonen. We hebben het bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie vaak over vormgeving, maar het is goed om eens te bedenken wat we nu eigenlijk met kleinschalig wonen beogen. Het gaat hierbij om mensen waarbij de ...

Lees verder »

Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk

Door Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding beleidsmedewerker Volkshuisvesting en de opleiding Overlastcoördinator. Het Middellandplein heeft sinds eind vorig jaar een opmerkelijke nieuwe bewoner. Stadsmarinier staat er heel groot op het raam tussen de reformwinkel en de slager. Spiedende camera’s aan de ...

Lees verder »

“De huurprijzen stijgen achterlijk snel”

Door Nina van den DungenHonderdduizenden Nederlanders leven onder de armoedegrens, wat inhoudt dat ze vaak niet genoeg geld hebben om fatsoenlijk te eten omdat al het geld opgaat aan woonlasten en verplichte zaken als een ziektekostenverzekering. Belangrijk thema tijdens het symposium woningcorporaties is dan ook: hoe houden we sociale huurwoningen ...

Lees verder »

De veranderende rol van de gemeente

Door Nina van den Dungen''De relatie tussen gemeenten en corporaties is al jarenlang te vrijblijvend. Het wordt anders en het móet anders.'' Dat betoogt buitengewoon hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam Johan Conijn tijdens het symposium woningcorporaties. Corporaties hebben volgens Conijn veel macht en daarmee ook mogelijkheden om hun ...

Lees verder »

Veranderingen op komst

Door Nina van den DungenHet is onrustig in de corporatiesector. De branche is in woelig vaarwater terechtgekomen na een aantal schandalen die breed werden uitgemeten in de Nederlandse pers. Waar iedereen het wèl over eens is, is dat er verandering moet komen. Maar hoe? Cultuuromslag De discussie over de ontwikkelingen ...

Lees verder »

Resultaten enquete Woningcorporaties

1. Een heldere omschrijving van het werkdomein en een eenduidige visie op toezicht zijn vereist wil er door corporaties weer geïnvesteerd worden. (Eens: 77.4% / Oneens: 22.6%) 2. Onderscheid tussen staatssteun en niet staatssteun geoorloofde activiteiten nodigen niet uit tot investeren en zorgen vooral voor administratieve lastenverzwaring. (Eens: 58.3% / Oneens: 41.7%) 3. De druk op de sociale huurwoningmarkt wordt de komende jaren eerder ...

Lees verder »