Autobatterijen gamechanger voor ons energienet

Groene energie autoWe leven in een tijd waarin bedrijfssectoren die voorheen los van elkaar stonden, nu door slimme technologie met elkaar in verbinding komen. Bij de sectoren energie en mobiliteit is dit duidelijk zichtbaar. Natuurlijk is voor vervoer energie nodig, dat is altijd al zo geweest: van voedsel voor mensen en dieren om te bewegen naar een explosieve toename van brandstof voor vervoer in de laatste 150 jaar.

En daarmee is er een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ook voor het verwarmen van onze woningen en het produceren van goederen en diensten zijn we steeds meer afhankelijk geworden van fossiele brandstoffen.

Infrastructuur: van kostenpost naar financiële asset

Het is daarom fascinerend om te zien dat de (inter)nationale markt en fysieke structuren die we daarvoor hebben opgetuigd, aan de vooravond van grote veranderingen staan. De oorzaak is de toenemende aandacht voor groene energie, die we ook privaat, decentraal en op kleine schaal opwekken. Steeds meer daken van woningen, bedrijven en scholen worden ingezet voor het opwekken van zonne-energie.

De omvang van het opwekken van energie neemt razendsnel toe: de technologie wordt in hoog tempo duurzamer, goedkoper en de panelen hebben een steeds groter rendement. Zelfs fietspaden, wegen en geluidsschermen worden in de nabije toekomst energieleveranciers. Daarmee is infrastructuur steeds minder een kostenpost, maar juist een asset dat directe financiële waarde kan opleveren. Infrastructuur wordt bij slimme mobiliteit een onderdeel van een gezonde businesscase.

Uitdaging: energie opslaan en doorgeven

Elektra opwekken is het probleem niet meer. We staan nu voor de uitdaging van het slim opslaan van energie die niet direct wordt gebruikt, en het slim teruggeven van de energie in de buurt. Met slimme meters en smart-grids is dat mogelijk: je kan nu energie ‘terugleveren’ aan het elektranet. En daarbij willen we altijd en betrouwbaar over elektra beschikken, net als bij de huidige energienetten.

Daar ligt een spannende koppeling: de opkomst van elektrische auto’s biedt kansen voor het slim opslaan en distribueren. In het Utrechtse Lombok zijn ze daar al ver mee: in 150 auto’s die Renault als deelauto’s (leuk detail!) heeft geplaatst in de wijk, wordt stroom opgeslagen die op daken van omringende basisscholen zijn opgewekt. En deze elektra kan weer door de buurt worden gebruikt als dat nodig is.

Renault ZOE deelauto UtrechtDe autobatterij: een echte gamechanger

Autobatterijen zijn hele goede en sterke batterijen die zich daar prima voor lenen (zoals Tesla ook heeft bedacht en daarom naast auto-batterijen, ook de home-batteries heeft geïntroduceerd).

En deze koppeling wordt door steeds meer partijen opgepakt: inmiddels worden de eerste woningen met bijbehorende e-auto opgeleverd. De energieleveranciers krabben zich nu achter de oren. Wat is hun taak in de toekomst? Samen met de netbeheerders moeten zij hard werken aan de verschuiving van ‘verkoop van gebruik/afname’ naar ‘beheerder van het voorzien en afnemen’ van elektra. Met de autobatterij als nieuw element in de klassieke infrastructuur van kabels en leidingen.

Elektrische deelauto gamechangerHet elektranet wordt – op termijn, als de kinderziektes er uit zijn – hiermee flexibeler en beter bestand tegen uitval. Georganiseerd in cellen (net zoals hubs in het internet) nemen buurcellen in het netwerk de energieleverende taak over als een van de cellen uitvalt. Kortom: slimme e-auto’s dragen bij aan een revolutie van ons energienet.

Geschreven door Kees Jansen: stadsfilosoof en docent Slimme Circulaire Steden bij Aeres Hogeschool Almere

Mobility FFWD eventMobility FFWD Event

Tijdens het Mobility FFWD Event 2017 zijn (deel)auto’s samen met het OV een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsdiscussie: wat moet er de komende 4 tot 8 jaar gebeuren in Nederland?

  • Is er nog ruimte voor nog meer auto’s in de stad en op de snelwegen?
  • Hoe gaan we mobiliteit inzetten?
  • Aandacht voor Zero Emissie
  • Verandering van reizigersgedrag

Diverse cocreatie sessies en het unieke debat met o.a. Roger van Boxtel, Mark Frequin en Frits van Bruggen gaan dieper in op slimme mobiliteit en de rol van de auto hierin.

Bekijk het programma van het Mobility FFWD Event

 

Bekijk ook

🎙️ Podcast: Jarko van Nuenen – Nationaal Stationscongres

Tijdens het Nationaal Stationscongres in Nijmegen, kwam de sector samen om met elkaar ervaringen uit …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *