“Beprijzing is een prima instrument om te sturen op duurzaamheid”

Een van de sprekers op het Mobility FFW Event  is Nico Anten, voorzitter van Connekt. Welke kansen ziet hij voor een goede, duurzame bereikbaarheid van Nederland?

Wat is Connekt?

Connekt is een organisatie waarbinnen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken om de mobiliteit en logistiek slimmer en duurzamer te maken en zo een positieve impact te hebben op onze samenleving. Een goed voorbeeld van een programma met impact is Lean & Green Europe, Europa’s grootste multimodale programma om de logistiek duurzamer te maken. Een ander voorbeeld is de Smart Mobility Embassy waarmee Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen oplossingen voor slimme en duurzame mobiliteit verkopen aan het buitenland.”

De economie groeit, de filedruk neemt toe. Is meer asfalt de oplossing voor het mobiliteitsprobleem?

“Soms is de auto gewoon de snelste verbinding van A naar B, bijvoorbeeld voor mensen in nieuwbouwwijken. Als je daar als een van de eersten woont, ben je vaak met z’n allen aangewezen op een bouwweg. Het OV komt vaak pas na een paar jaar. In zo’n situatie kun je eigenlijk niet zonder auto. In het verlengde daarvan zou je geneigd zijn te denken dat meer of brede wegen de oplossing zijn, maar dat scenario is in ons volle land niet vol te houden. Daarom denken wij dat we onze kaarten beter kunnen zetten op MaaS, Mobility as a Service.”

Licht eens toe.

“Allereerst: het staat iedereen vrij een of meer auto’s te bezitten, maar de vraag is of het handig is en economisch verstandig. In ons land staat een auto gemiddeld meer dan negentig procent van de tijd stil. Zou je de huidige auto’s efficiënter benutten en een deel van de reisbehoefte invullen met deelauto’s, dan zou je met een kwart van het huidige aantal auto’s het leeuwendeel van de mobiliteitsbehoefte van de Nederlander kunnen afdekken, ook al zouden die auto’s veel meer onderweg zijn dan nu. In absolute aantallen zou het aantal auto’s flink dalen – en daarmee ook de filedruk.”

Hoe zit het met de kosten van MaaS?

“Wie een auto deelt is per saldo goedkoper uit; je deelt immers de vaste lasten. Bovendien is MaaS veel duurzamer dan een auto in privébezit. In dat licht lijkt het logisch MaaS te stimuleren en het eigen autobezit te ontmoedigen door het duurder te maken, ook om de maatschappelijke kosten die gemoeid zijn met autorijden eerlijker te verdelen. Uiteindelijk zal het een politieke keuze zijn.”

Aan welke andere sectoren kan de mobiliteitssector een voorbeeld nemen?

“Mobiliteit gaat over infrastructuur. In die zin kun je onze sector vergelijken met de financiële wereld, de energiesector en telecomproviders. Als je die vergelijking inderdaad trekt, valt vooral op dat in die sectoren beprijzing heel normaal wordt gevonden. Als je meer energie afneemt of veel energie op een piekmoment of als je met spoed wilt betalen, betaal je meer. Bij mobiliteit betaal je de brandstof; dat zijn variabele kosten. Maar een groot deel van de kosten zijn vast; denk aan de BPM, de BTW op de auto en de wegenbelasting. Die nemen niet toe naarmate je meer rijdt. Beprijzing is een prima instrument om te sturen op duurzaamheid, zo wijst onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving uit. Dus wat dat aangaat zou ik willen dat onze sector meer leek op die andere sectoren.”

Wat zouden effectieve maatregelen zijn?

“Rijden in de spits duurder maken en overal de maximumsnelheid terugbrengen. Auto’s in een file produceren veel meer vieze uitstoot dan auto’s die doorrijden. Beide maatregelen zouden een flinke positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Helder is dat de maatschappelijke en politieke discussie hierover ingewikkeld is, en de te maken keuzes lastig zijn.”

Wat was de grootste ontwikkeling binnen de mobiliteitssector de afgelopen tien jaar?

“Er zijn de laatste jaren geen spectaculaire verbeteringen gerealiseerd, alleen wat sub optimalisaties, zoals een reispas waarmee je voortaan ook bijvoorbeeld een fiets of een huurauto kunt regelen. Dat is ronduit teleurstellend als je daarbij in ogenschouw neemt dat in Nederland jaarlijks tussen de 40 en 50 miljard euro omgaat aan mobiliteit. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de budgetten al tot 2030 vastliggen, bijvoorbeeld voor wegverbreding. Je zou een deel van het budget flexibel moeten maken. Het schijnt dat de grote steden, de overheid, de pensioenfondsen aan het onderzoeken zijn of een deel van de pensioengelden niet kan worden geïnvesteerd in eigen land. Dat zou een goede ontwikkeling zijn.”

Waar zou u uw kaarten op zetten?

“Op MaaS. Ik dicht MaaS echt goede kansen toe om onze bereikbaarheid te verbeteren en tegelijkertijd onze mobiliteit te verduurzamen. We staan aan het begin van een fundamenteel andere manier van ons verplaatsen. De opkomst van internet heeft de manier waarop we consumeren veranderd. Jonge mensen zijn veel minder dan de oudere generaties geïnteresseerd in bezit, ze willen toegang, gebruik. Ze hoeven geen cd’s en dvd’s; ze hebben toch Spotify en Netflix? En als ze moeten reizen is daar het OV, Uber en straks de zelfrijdende auto.”

Hebt u voorbeelden van succesvolle mobiliteitscases?

“Uiteraard. Allereerst het programma dat ik al eerder noemde: Lean & Green Europe, het grootste Europese programma voor duurzame logistiek. Meer dan vijfhonderd bedrijven in acht landen doen eraan mee. Ze verminderen niet alleen hun uitstoot maar besparen bovendien kosten. Duurzaamheid die geld oplevert. Het andere voorbeeld is dichter bij huis: een bedrijf in Delft, Swapfiets genaamd. Voor vijftien euro per maand lease je een fiets. Is je band lek of je lamp stuk? Het wordt meteen gemaakt. Een mooi voorbeeld van de ontkoppeling van bezit en gebruik. Ze bestaan nu drie jaar en hebben al 85.000 klanten in 4 landen.”

Hoe ziet onze mobiliteit er over tien jaar uit?

“Die is dan veilig, overal beschikbaar, comfortabel, op tijd, schoon, slim, laagdrempelig, flexibel en: betaalbaar.”

Nico Anten is een van de debatleden tijdens het coalitiedebat op Mobility FFWD | 26 maart 2019

Het nationale platform voor alle stakeholders binnen de mobiliteit. Deze editie gaat met name in op het Klimaatakkoord, Ruimtelijke Ordening, Nieuwe Mobiliteit en (publiek-private) samenwerkingen binnen de mobiliteit.

 

Op 26 maart 2019 is hét Mobility FFWD terug!

Het jaarlijks congres waar de toekomst van mobiliteit wordt bepaald.

Laat u inspireren op Mobility FFWD met aanwezigheid van de gehele mobiliteit sector aanwezig om samen te inspireren, connecten en creëren!
Ruimtelijke ordening staat deze dag centraal.

Bekijk het programma van 2019

 

 

Bekijk ook

🎙️ Podcast: Jarko van Nuenen – Nationaal Stationscongres

Tijdens het Nationaal Stationscongres in Nijmegen, kwam de sector samen om met elkaar ervaringen uit …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *