Het toepassen van Systems Engineering brengt je in beweging

Systems Engineering (SE) of Functioneel Ontwerpen is een methodiek, die alle partijen die betrokken zijn bij geïntegreerde contracten, helpt bij het verrichten van wijzigende taken en het invullen van de rolopvattingen.

Waar opdrachtgevers vroeger de plannen tot in detail uitwerkten, wordt het ontwerp nu grotendeels overgedragen aan marktpartijen. Deze worden daarom steeds eerder ingeschakeld bij geïntegreerde projecten. Door de toenemende omvang en complexiteit van projecten, moeten partijen steeds meer informatie overdragen en dient men in diverse fasen meer rekening te houden met de belangen en wensen van alle betrokkenen en belanghebbenden.

  • Overheidsopdrachtgevers worden geacht deze complexe projecten te beheersen vanaf planontwikkeling tot en met de exploitatie.
  • Opdrachtnemers horen multidisciplinair te werken, risico’s op de raakvlakken tijdig te signaleren en aan te tonen dat ze blijvend voldoen aan de eisen.

Principes van Systems Engineering

Systems Engineering is een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. Volgens de leidende principes werkt de uitvoerende partij volgens een vaste methodiek toe naar een product dat aansluit op de eisen en wensen van opdrachtgevers en andere relevante partijen. Hierbij houden zij rekening met de gehele levenscyclus van het product, in lijn met de verwachting van de klant. Dat betekent dat het product gedurende de gehele levensduur goed blijft functioneren.

Door de gestructureerde en gefaseerde wijze van werken wordt een planning gevolgd waarbij ook ruimte is voor nieuwe inzichten. Het is dus geen keurslijf, je blijft het praktisch toepassen.

De methodiek dwingt partijen om bij oplossingen de vraag te stellen waar het voor nodig is of het waarde toevoegt en of het inpasbaar is in de planning.

Elke organisatie heeft zijn eigen benaderingswijze van SE. Het is ook afhankelijk van het karakter van de opdracht/het project De insteek van Systems Engineering is dus verschillend.

De keten bij leveranciers en onderaannemers krijgen hier in de toekomst ook mee te maken, maar dat zal nog jaren duren. De mate van ontwikkeling van SE is sterk sector-afhankelijk maar het wordt nu al breder toegepast dan alleen in de beton- en infra-bouw.

Gestructureerde wijze van werken

De kracht van Systems Engineering is de gestructureerde manier van werken. Het vergroot de efficiency en effectiviteit van het ontwerpproces en de uiteindelijke uitvoering. De resultaten leiden tot goed doordachte en oplossingen die binnen de gestelde tijd en budgetten gerealiseerd kunnen worden. Kort gezegd is Systems Engineering: klantgericht met aandacht voor de gehele levenscyclus en gestructureerd ingericht.

De gestructureerde aanpak wordt al vanaf het beginstadium ingezet. De opdrachtanalyse geldt als eerste stap in het Systems Engineering-proces, waarbij ook gekeken wordt het hoe van het bouwen en de manier waarop het object ingepast wordt in de omgeving. Direct daarna volgt een inventarisatie van de stakeholders van het project, inclusief hun behoeften en wensen, en wordt bepaald hoe en in welk stadium zij bij het project betrokken moeten worden.

Dit leidt tot een betere aansluiting van het vervolg proces van het uit te voeren ontwerp waardoor de kans op faalkosten minder is.

Een ander essentieel onderdeel van het principe is de functionele opzet van het programma van eisen. Niet het aandragen van oplossingen vormt de kern van de vraag/opdracht, maar een beschrijving van wat een bepaald product/object moet kunnen presteren.

Conceptueler werken

Systems Engineering biedt mogelijkheden om met partijen verschillende workshops te houden waardoor op een goede manier de werkzaamheden van de deelnemende partijen worden geïntegreerd. Alle partijen worden betrokken waardoor informatie vanuit ‘het veld’ in een vroegtijdig stadium worden ingebracht. Deze methodiek daagt uit om “vooruit” te denken.

Systems Engineering biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden informatie te verwerken in een Plan van Eisen.

De ervaring met het systematisch werken van Systems Engineering past naadloos bij de behoefte om met alle betrokken partijen inhoud te geven aan een geïntegreerd informatie model (waaronder BIM). Het zijn beide methodieken die hebben bewezen dat ze voordelen op kunnen leveren bij het ontwikkelen van objecten en het uitwerken/presenteren van oplossingen. Systems Engineering kan het positieve effect van BIM versterken door het opzetten van een goede opdrachtanalyse en vraagspecificatie.

Systems Engineering dwingt je tot een andere manier van samenwerken, om transparant te zijn naar elkaar, eerder informatie te delen en de essentie van de problematiek met elkaar te delen.

Kortom: Systems Engineering brengt je in beweging

Meer informatie?

Heeft u te maken met het voorbereiden van geïntegreerde projecten en wilt u deze projecten beheersbaar maken?
Dan is de cursus Systems Engineering in de Bouw en Infra op uw lijf geschreven!

Bekijk het programma

Bekijk ook

🎙️ Podcast: Jan Reinier van Angeren – Nationaal Stationscongres

Tijdens het Nationaal Stationscongres in Nijmegen, kwam de sector samen om met elkaar ervaringen uit …

èèn Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *