Ontzorging van beheer in de praktijk

Zelf doen of laten doen?

Binnen de wereld van asset management wordt het begrip “ontzorging” te pas en te onpas gebruikt. Maar wat betekent het precies? Voor degene die ontzorgd wil worden en voor degene die ontzorgt? Het heeft vaak te maken met de focus van een organisatie op kerntaken. Ondersteunende, niet primaire processen, worden aan marktpartijen overgelaten zodat het bedrijf, de organisatie zich kan richten op zijn kerntaken. Voorbeelden daarvan zijn: ICT, catering, vervoer, onderhoud, etc.

Kerntaak: afbreukrisico voor primaire proces

De keuze wat nu precies wel en niet kerntaken zijn, is bij veel bedrijven en organisaties een belangrijk punt van gesprek. Is het beheer van wegen een kerntaak voor de Provincie? Is het beheer van fabrieksgebouwen een kerntaak voor een kunstmestfabriek? De vraag gaat over hoe dicht deze processen bij het primaire proces van de organisatie liggen. Dit bepaalt immers hoe groot het afbreukrisico voor het bedrijf of de organisatie is.

Contract én contact

Voor de partij die ontzorgt, ligt de vraag of deze wel voldoende in staat is om de belangen van de opdrachtgever te borgen. Vooral als de ontzorging verantwoordelijkheden betreft die dicht tegen het primaire proces aanliggen, wordt de vraag naar gedeeld partnerschap en sturen op gezamenlijk belangen cruciaal. Dat heeft immers gevolgen voor de juridische en inhoudelijke invulling van het contract. Daarnaast, en minstens zo belangrijk, zijn de eisen aan de manier waarop de beide partijen zich tot elkaar verhouden, met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen. Dit gaat over de manier waarop het ‘contact’ tussen de partijen vorm krijgt.

Zorg voor elkaar

De balans tussen de “harde” afspraak en de “zachte” relatie zijn in een ontzorgingsconcept cruciaal voor een duurzaam succes. De laatste ontwikkelingen op dit gebied zijn in de ontwikkeling van het zogenaamde ”relation based contract”. Hierin gaat het vooral om de borging van de gezamenlijke belangen, een haalbare risicoverdeling en optimale communicatie.

De Nederlandse cultuur wordt wel eens getypeerd als die van “Koopman en Dominee”. De combinatie van die twee levert een symbiose op die we kunnen gebruiken in de ontzorgingsconcepten voor asset management: toegevoegde waarde realiseren in een relatie waar zorg voor elkaar centraal staat. Niet ontzorgen dus, maar zorg voor elkaar met wederzijds voordeel!

Auteur: Iddo Keuning, Leading Professional Asset Management, Royal HasKoningDHV. Iddo is tevens spreker op de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 18 en 19 maart 2015.


 

Meer informatie?

Bekijk het programma van de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud Infrastructuur

 

 

Bekijk ook

🎙️ Podcast: Jan Reinier van Angeren – Nationaal Stationscongres

Tijdens het Nationaal Stationscongres in Nijmegen, kwam de sector samen om met elkaar ervaringen uit …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *