Home » Mobiliteit » Infra » Spoorsector van star naar flexibel?

Spoorsector van star naar flexibel?

Jesper Haverkamp is onderzoeker bij de NS en geeft zijn visie over het spoor in de toekomst. Hij is van mening dat in ieder geval de individuele treinreiziger nog meer centraal komt te staan in het volgende decennium. Dit heeft er volgens hem mee te maken dat vervoerders beter weten wat reizigers willen en daar ook gerichter op in gaan spelen. Dat lukt echter alleen als aan randvoorwaarden wordt voldaan, zoals een flexibelere en daadkrachtigere houding van overheden en spoorbedrijven. Liberalisering is niet per se het sleutelwoord. Een grotere vrijheid in wet- en regelgeving is dat wel.”

Korte termijn

SpoorsectorDe spoorwegen bestaan in Nederland al meer dan 175 jaar. Niemand kan zich nog voorstellen hoe het leven zonder spoorwegen was. De rol die de trein door de jaren heen heeft gespeeld is altijd aan verandering onderhevig geweest. Waar de spoorwegen ooit het monopolie hadden op snel vervoer over de lange afstand, kent de trein vandaag de dag stevige concurrentie van auto, bus, vliegtuig en zelfs de fiets. Gelet op de mobiliteitsbehoefte in ons dichtbevolkte land en de grote capaciteit die vervoer per spoor biedt, zal de trein altijd een rol blijven spelen op de vervoermarkt. Jesper Haverkamp denkt dat de komende jaren vooral in het teken staan van het opvangen van groei door de aantrekkende economie. Er zullen op korte termijn geen revolutionaire veranderingen plaatsvinden volgens Haverkamp.

Belangrijke pijlers zijn:

  • Een hogere frequentie op de drukste routes
  • Instroom van nieuw materieel

Innovaties

De onderzoeker legt uit dat de ontwikkelingen van concurrerende vervoermiddelen van doorslaggevend belang zijn voor de spoorsector. Hij vraagt zich af welk voordeel de trein straks nog biedt ten opzichte van de zelfrijdende auto, de elektrische auto, de deelauto of de e-bike?
De spoorwegen moeten innoveren om hun marktaandeel te behouden. Het moet sneller, frequenter, comfortabeler en afgestemd op het individu. Als dat lukt, kan de trein ook in de toekomst rekenen op een belangrijke rol in de mobiliteit. Terecht is de vraag of de spoorwegen voldoende snelheid en slagkracht hebben bij het implementeren van innovaties. De railsector moet af van het logge en behoudende imago.

Liberalisering

Haverkamp is van mening dat de politiek een klimaat moet scheppen waarin innoveren mogelijk is. “Dat is nu helaas vaak niet het geval. Liberalisering is niet per se het sleutelwoord. Een grotere vrijheid in wet- en regelgeving is dat wel.” Hij neemt als voorbeeld de huidige concessie-eis dat elk hoofdrailnetstation tweemaal per uur per richting bediend moet worden. Maatwerkoplossingen zijn volgens hem daardoor onmogelijk. Niet alleen voor de spoorsector zelf maar ook voor de politiek ligt er een belangrijke taak; transformeren van star naar flexibel. Maar bovenal: geen woorden, maar daden. Dan kunnen we echt spreken van een toekomst.”

Dag van de Rail

Dag van de RailOp 21 juni vindt voor de 10e keer de Dag van de Rail plaats. Gedurende de dag gaat u samen met tafelleiders en vakgenoten kennis en ervaringen delen, discussiëren, oplossingen genereren en nieuwe ideeën opdoen. Inspiratie en praktijk zijn hierbij gegarandeerd.

Thema’s die o.a. aan bod komen:

  • Waar staat de spoorsector over 4 tot 8 jaar?
  • Welke innovaties zijn noodzakelijk om in de railsector voor op te gaan lopen?
  • Gaat liberalisering innovatie stimuleren?
  • En… wat betekent het voor de reizigers?
Lees meer over Dag van de Rail

Bekijk ook

‘Nieuwe technieken toepassen in organisatie grootste uitdaging ProRail’

De grootste uitdaging voor ProRail de komende jaren is om nieuwe technieken toe te passen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *