Welke contractvorm kun je gebruiken bij jouw bouwproject?

Bij projecten zullen er verschillende contractvormen worden toegepast. Hierbij zijn verschillende manieren om een contract op te stellen. Hier onder gaan we in op de twee uiterste contractvormen: de traditionele contractvorm en geïntegreerde contractvorm.

Traditionele contractvorm

Bij de traditionele contractvorm voert de opdrachtgever (eventueel bijgestaan door adviseurs) de voorbereiding en het ontwerp van een project uit. Op basis van de daaruit voorgeschreven specificaties moet een (bodemsaneringen)project door een opdrachtnemer worden gerealiseerd met voorgeschreven bestek posten/specificaties, betaling op basis van werkelijk gerealiseerde hoeveelheden (zuiver traditioneel, voorbereiding en ontwerp bij opdrachtgever en veel verrekenbare hoeveelheden). Hierbij moet je denken aan contractvormen zoals: traditioneel bestek en RAW.

Geïntegreerde contractvorm

Wanneer je Geïntegreerde contractvorm toepast is dit op basis van een lumpsum bedrag, waarbij je volledig verantwoordelijk bent voor de uitvoering en het resultaat van het project. Een volledig geïntegreerde contractvorm met voorbereiding, ontwerp, uitvoering en resultaat als contractverplichting voor de opdrachtnemer op basis van een vast / onverrekenbaar bedrag. Bij geïntegreerde contractvormen of samenwerkingsvormen moet je denken aan: Prestatiebestek, Turnkey, Design & Construct (D&C) of Design Build (DB), Design, Build & Maintenance (DB&M), Design, Build, Finance & Maintenance (DBFM), Build, Operate & Transfer (BOT), (Alliantie / bouwteam / Publiek Private Samenwerking (PPS)), (General Contracting (GC)).

Naast deze contractvormen zijn er nog varianten die delen van een project omvatten vallend onder meerjaren en onderhoudscontracten: Werkomschrijving; Raamcontract; Deelcontracten.

Succesvol samenwerken met UAV-gc

Na de cursus bent u volledig op de hoogte van:

  • Het tot standkomen van een UAV-gc
  • De verankering van werken met UAV-gc in uw organisatie
  • Nieuwe rollen, taken en wijzen van samenwerken!
Download brochure

Bekijk ook

🎙️ Podcast: Jan Reinier van Angeren – Nationaal Stationscongres

Tijdens het Nationaal Stationscongres in Nijmegen, kwam de sector samen om met elkaar ervaringen uit …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *