๐ŸŽ™๏ธ Podcast: Jan Reinier van Angeren – Nationaal Stationscongres

Tijdens het Nationaal Stationscongres in Nijmegen, kwam de sector samen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Tijdens deze dag deelden een aantal experts hun visie.

In deze podcast gaan we in gesprek met: Jan Reinier van Angeren

Bekijk ook

NIB traint al haar docenten gratis in het opzetten van online les

Nu het coronavirus de wereld in zijn greep heeft, volgt de wereld momenteel een snelcursus …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *