De Railwereld, een innovatieve omgeving

Een presentatie kan soms een totaal andere uitkomst hebben dan je op voorhand had bedacht. Zo ging het laatst bij een presentatie van een collega. Vanuit zijn discipline rail gaf hij een presentatie aan de ‘civiele’ collega’s. Als binnenkomertje werd de vraag gesteld: ‘Wat weten jullie over de rail-wereld?’ De ene na de andere slimme term passeerde de revue, echter de slimste term kwam van een secretaresse, namelijk: Storingen. Daarmee werd alles dat werd behandeld in deze presentatie tastbaar. De verschillende termen zoals innovatie, toekomstvisie, samenwerking, asset-management, data-management, besturing en beveiliging en samenwerking, dienen alle één doel, het zorgen dat de gebruikers van de rails probleemloos van A naar B komen, dus zonder verstoringen.

 

Een technisch voorbeeld

De kenners weten dat het spoor naast het dragen en geleiden van voertuigen, eveneens belast is met het verzorgen van de sein- en retourstroomgeleiding. Daartoe is het spoor verdeeld in verschillende baanvakken die met elkaar in verbinding staan door middel van seinen. De baanvakken worden gemaakt door de spoorstaven fysiek van elkaar te scheiden, middels zogenaamde elektrische scheidingslassen (ES-lassen). Juist deze lassen zijn essentieel in het werken van het spoorsysteem en behoeven de nodige aandacht. De werking van deze lassen bepaalt of treinen in verschillende baanvakken al dan niet gedetecteerd kunnen worden.

Randvoorwaarden dwingen tot innovatie

Het mooie aan deze tijd vind ik dat ik het idee heb dat er eindelijk wordt ingezien dat alles met elkaar samenhangt. In één woord: Integraliteit. Doordat er steeds meer vrijheid in contracten komt, is het vastleggen van de kaders van essentieel belang. Dit resulteert op dit moment vaak in strakke contracten die de opdrachtnemers ertoe dwingen innovatief te zijn. Hoewel mijn bouwkundige achtergrond wellicht anders verraadt, heb ik het idee dat spooraannemers hier goed mee omgaan.

Het technisch voorbeeld binnen de randvoorwaarden

De hoge beschikbaarheid en de strenge veiligheidsmaatregelen resulteren erin dat de als voorbeeld genomen ES-lassen, maar ook wissels, niet meer allemaal handmatig kunnen worden geïnspecteerd. Er is simpelweg geen tijd meer voor om te kunnen voldoen aan de regelgeving en contractvoorwaarden. Daarmee ontstaan innovaties om wel aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen. Wat is daarvoor nodig, zoal: slimmer omgaan met inspecties; sneller uitvoeren van onderhoud; meer werken op afstand, trends analyseren, etc. Dit biedt eveneens verschillende andere voordelen. Wanneer er geen tijd meer is om alle wissels en lassen te controleren in het werk, dan moet er slim mee worden worden omgegaan. Zo kan er worden geïnspecteerd op afstand, middels  videoschouwtreinen, met camera’s, maar kan er eveneens worden geïnspecteerd op het moment dat er aan een baanvak reparaties worden uitgevoerd door dit op te nemen in de werkinstructies. Hierbij wordt veel data gegenereerd, de data uit de verschillende inspectievormen, zowel handmatig op het werk of op afstand, dient te worden gecombineerd. Aan de hand van deze data kan worden achterhaald waar onderhoud nodig is, dan wel kan worden verwacht en kan worden ingepland waar de onderhoudsploegen naartoe moeten. Des te meer data er voorhanden is, des te meer voordeel er uit te behalen is. Zo kan middels deze data worden bepaald welke trends er zich voordoen in het gedrag van bepaalde spoorgebonden onderdelen zoals de ES-Lassen. Daarmee kan er worden gestuurd op het verwachtingspatroon van de levensduur van de onderdelen, er kan preventief worden onderhouden of vervangen bijvoorbeeld.

Het resultaat: innovatie!

Het asset management komt tot uiting door het onderhoud te optimaliseren en de beschikbaarheid van het spoor te verhogen. Onderhouden alleen op de momenten dat het nodig is, niet uit routine, en vervangen van onderdelen voordat storingen optreden waarmee dure storingsploegen minder vaak in actie hoeven te komen. Buiten een veiliger en betrouwbaarder spoor leidt dit eveneens tot lagere kosten. Het slim omgaan met de ingewonnen data stelt de spooraannemers in staat om verder te innoveren en afstand te nemen van de concurrentie. De opdrachtgever kan ook gebruik maken van deze data om de prestaties van verschillende aannemers te vergelijken en in nieuwe contracten wellicht tenderkortingen te geven bij goede prestaties in het verleden.

Investeren in niet opgelegde innovaties

Maar ook de steeds strenger wordende veiligheidsmaatregelen dwingen tot innovaties. Vergeleken met de wegenbouw, gelden er bij het werken aan en nabij het spoor strenge veiligheidsmaatregelen. Het buitendienst stellen van het spoor vraagt om de nodige acties aan het baanvak. Hiervoor dient het spoor buiten dienst te worden gesteld en dit kost tijd. Een aannemer kan er voor kiezen om zogenaamde kortsluitlanzen permanent aanwezig te laten zijn in het spoor. Bij welke vorm van inspectie of onderhoud dan ook, is het eenvoudig en snel mogelijk het spoor veilig buiten dienst te stellen. Kortsluitlanzen beïnvloeden het spoorstroomloopsysteem dusdanig dat het lijkt of er zich een trein in het baanvak bevindt, daardoor gaan de seinen op rood en kan er veilig worden gewerkt. Eveneens kan een aannemer investeren in lampen in de baanvakken die aangeven of een baanvak buiten dienst gesteld is, wel zo handig bij het werken op een rangeerterrein of bij een station a la Amsterdam Centraal.

De kracht zit in het beschouwen van de samenhang

Achteraf bezien is het grappig om te kunnen concluderen dat aan de hand van het tastbare onderwerp van de secretaresse, die vervelende storingen, verschillende trends in de spoorwereld voorbij zijn gekomen. Een frustratie, strakke contracten, strenge regelgeving, alles is ervoor nodig om ons te laten beseffen dat het optimale resultaat louter mogelijk is door alles in haar samenhang te beschouwen. Laat dit dan net het meest complex zijn, maar ik denk dat een aantal simpele voorbeelden, zoals het uitvoeren van inspecties tijdens werkzaamheden, het investeren in veiligheidsmaatregelen en het bundelen van data, laten zien dat het integraal denken leidt tot grote voordelen voor de railwereld.

Geschreven door: Siert Saes

Siert is onlangs afgestudeerd in de master Building Technology aan de Technische Universiteit te Eindhoven en neemt regelmatig actief deel aan de congressen van het Nederlands Instituut voor de Bouw.


Ook interessant voor u:

Op 24 juni 2015 komen meer dan 150 bezoekers afkomstig uit de railsector (personen- en goederenvervoer) in Nederland voor de 7e keer bijeen tijdens De Dag van de Rail. Dit congres is ontwikkeld voor iedereen verantwoordelijk voor opdrachtgever, opdrachtnemers en hun adviseurs in Railland. 

 

 

Bekijk ook

Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven

De maatregelen die genomen moeten worden in de strijd tegen het Covid-19 virus hebben ook …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *