Schone mobiliteit draagt bij aan een aantrekkelijke stad!

Nederland snakt naar meer woningen, mede omdat de woningbouwproductie tijdens de recessie op een laag pitje stond. Intussen schrijven de bouwbedrijven weer zwarte cijfers en draaien ze overuren. Gevolg: het aantal woningen in steden groeit snel – en daarmee het aantal inwoners. Wat betekent dat voor de bereikbaarheid van een stad als Rotterdam, die in tien jaar tijd wil groeien van 650.000 naar 700.000 inwoners? We vroegen het strateeg mobiliteit Martin Guit van de gemeente Rotterdam, partner van het Mobility FFWD Event.

Wat is jouw rol als strateeg mobiliteit in Rotterdam?

“Ik houd me bezig met de vraag hoe mobiliteit kan bijdragen aan de ontwikkeling van Rotterdam. We willen dat Rotterdam een gezonde stad is die economisch floreert, en dat er veel mensen komen wonen. Daarvoor is een goede bereikbaarheid essentieel.”

Wat vind je de komende vijf jaar belangrijkst om te realiseren binnen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling?

“Ons doel is dat de woningproductie hand in hand gaat met ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Als je bevolking toeneemt met 50.000 inwoners, groeit ook het verkeer en heb je meer voorzieningen nodig de fiets en het openbaar vervoer. Nee, niet zozeer voor de auto. Het draagvlak daarvoor neemt af. De ruimte is beperkt en mensen willen stiller en schoner vervoer.”

Wat zijn de grootste obstakels om dit te realiseren?

“Niet zozeer de ruimte om nieuwe fietspaden en OV-voorzieningen aan te leggen, al zou je dat misschien denken. De belangrijkste bottleneck is de samenwerking tussen de betrokken partijen. Zo zouden projectontwikkelaars in de planvormingsfase meer kunnen nadenken over welke vormen van mobiliteit ze gaan aanbieden – denk aan deelmobiliteit – in plaats van klakkeloos de norm van twee parkeerplaatsen per huishouden te hanteren. Ook willen we met NS, Prorail en RET bekijken of we bijvoorbeeld nieuwe lijnen of kunnen aanleggen, of extra haltes op plekken waar nieuwe woningen worden gebouwd. Verder zou het mooi zijn als partijen verder zouden kijken dan alleen naar hun eigen aandeel in stedenbouwkundige projecten. We hebben behoefte aan doordachte, integrale, toekomstbestendige oplossingen.”

Met welke innovaties en slimme oplossingen experimenteren jullie?

“We hebben de Verkeersonderneming, een uitvoerende organisatie die zich bezighoudt met start-ups zoals de Felyx, een elektrische scooter, schoon en stil. Je ziet ze nu veel rijden in Rotterdam. Verder willen we slimme mobiliteithubs creëren waar mensen snel van vervoersmodaliteit kunnen wisselen. In het verlengde daarvan stimuleren we deelmobiliteit. Zo zijn we bezig met Go Bike, MO bike en anderen partijen. Dat is trouwens nog niet zo makkelijk, want je wilt niet de hele openbare ruimte overspoelen met deelfietsen. Tot slot zetten we in op schoner vervoer, zoals elektrische bussen.”

Hoe verwacht je dat de mobiliteit en ruimtelijke ordening zich in de komende tien jaar gaan ontwikkelen?

“We denken in Rotterdam na over nieuwe oeververbindingen, bijvoorbeeld tussen Feyenoord en Kralingen. Dat zijn grootschalige stedenbouwkundige projecten, bedoeld om delen van de stad beter te ontsluiten en aantrekkelijker te maken als woon- en/of werkgebied. Verder wordt mobiliteit steeds schoner en stiller. Mensen accepteren niet meer dat de stad vervuild wordt door het verkeer. De stad wordt een gezondere plek om te wonen.”

Wat mis je nog in Rotterdam om de overgang naar slimme en duurzame mobiliteit en ruimtelijke ordening mogelijk te maken?

“Rotterdam is nog altijd een echte autostad, al zijn de afgelopen tien jaar veel meer mensen gaan fietsen. Maar het kan ook anders. Dat zag je afgelopen jaar, toen de Maastunnel behoorlijk vaak dicht was. Op dergelijke momenten vinden mensen toch een alternatief voor de auto. Kortom: het autogebruik kan best wat minder. Maar hoe, daar zijn we nog niet uit. Het heeft ook te maken met draagvlak. Neem de Coolsingel. Daar hebben we het autoverkeer teruggebracht. De reacties wisselden. Sommige mensen vonden het onnodig, anderen vinden het prima zo maar er zijn ook mensen die zeggen: waarom hebben jullie hem niet helemaal autovrij gemaakt? Daar waren de geesten nog niet rijp voor, maar op termijn misschien wel.”

Welke partijen zijn op dit moment aan zet om het voortouw hierin te nemen?

“Vroeger zou de overheid de aangewezen partij zijn, samen met daaraan gelieerde partijen zoals NS en Prorail. Tegenwoordig zijn er echter veel initiatieven vanuit buurten; bewoners die het voortouw nemen om het aantal parkeerplaatsen terug te dringen in ruil voor meer groen in de buurt. Die willen we de ruimte bieden. Ook de grotere werkgevers kunnen hun steentje bijdragen. Het Erasmus MC  biedt werk aan meer dan tienduizend mensen. Een paar jaar geleden kwam driekwart met de auto naar het werk. Door een goed intern onderzoek van het MC bleek dat het personeel bereid was op een andere manier te reizen. Dat toont voor mij aan dat grote werkgevers op het gebied van mobiliteit hun maatschappelijke waarde kunnen tonen.”

 

Mobility FFWD Event | 26 maart 2019

Het jaarlijks congres waar de toekomst van mobiliteit wordt bepaald.

Laat u inspireren op Mobility FFWD met aanwezigheid van de gehele mobiliteit sector aanwezig om samen te inspireren, connecten en creëren!

Ruimtelijke ordening staat deze dag centraal.

Download brochure (Pdf)

 

 

Bekijk ook

Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven

De maatregelen die genomen moeten worden in de strijd tegen het Covid-19 virus hebben ook …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *