Rijk en regio bouwen verder aan betere bereikbaarheid van Nederland

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hebben met regio’s afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken in Nederland te verbeteren. De bevolkingsaantallen groeien, er ligt een grote opgave voor meer woningen en investeren in infrastructuur blijft nodig.

Een overzicht van alle afspraken die in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn gemaakt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. De komende jaren zal een aanzienlijk deel van het beschikbare budget moeten worden vrijgemaakt voor beheer en onderhoud, zodat wegen, vaarwegen en het spoor in goede conditie blijven. Ook is er sprake van forse kostenstijgingen op lopende projecten. Deze tegenvallers moeten worden opgevangen om te voorkomen dat projecten vertragen. Ondanks dat, wordt er dit jaar ook geïnvesteerd in projecten waarbij wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang worden aangepakt.

Lees hier het volledige artikel van de Rijksoverheid

Ook meepraten over dit thema? Dat kan op 7 december!

Dag van de Rail – Online editie – The Next step, how to connect to the future!

Uitgelicht in het programma: 

  • Digitale transformatie Rail – Bert van Elburg / InTraffic 
  • Expertsessie Visie van de Toekomst – met vakexperts
  • Woman’s thoughts – Topvrouwen binnen de railsector

Registratie is GRATIS voor professionals in het vakgebied Rail. Naast dit online congres krijg je ook toegang tot de Future Proof Webinars van 8 december.

Meer informatie

Mobility FFWD Event – Online editie – Samenwerken aan de maatschappelijke opgave van verstedelijking en mobiliteit

Mobility FFWD is hét jaarlijkse congres waar de hele sector bijeenkomt om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen.

NIB organiseert dit jaar samen met rijk en regio dit online congres over hoe we de opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking in samenhang kunnen ontwikkelen. De nadruk ligt op het creëren van draagvlak voor nieuwe manieren van samenwerken.

Het Mobility Fast Forward event is speciaal ontwikkeld voor alle relevante opdrachtgevers en opdrachtnemers in de mobiliteitssector!

Meer informatie

Bekijk ook

NIB traint al haar docenten gratis in het opzetten van online les

Nu het coronavirus de wereld in zijn greep heeft, volgt de wereld momenteel een snelcursus …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *