Interview Wethouder Eggengoor (Nieuwegein): “Nieuw OV-knooppunt kan hele poos mee”

Begin jaren tachtig werd Nieuwegein als het ware uit de grond gestampt om de vraag naar woningen en kantoren in de regio Utrecht op te vangen. Een kleine veertig jaar later is binnenstad verouderd; reden voor Nieuwegein om het centrum, City genaamd, verder te vernieuwen. Een van de onderdelen is vernieuwing van het tramstation City, tot een volwaardig OV-knooppunt. In dit interview legt Wethouder Ellie Eggengoor uit waarom en hoe.

Wat gaat er veranderen en waarom?

“We zijn bezig City Nieuwegein aantrekkelijker, levendiger en toekomstbestendig te maken. Het tramstation ligt midden in het gebied dat we onder handen nemen. Het oostelijke gedeelte ervan is inmiddels opgeknapt, nu gaan we aan de slag met het westelijke deel. Overigens, je hebt het over een tramstation, maar het is nu eigenlijk een tramhalte, met een busstation erbij. De ruimtelijke indeling is niet optimaal en bovendien verouderd.”

Wat was de grootste uitdaging bij de ontwikkeling van het tramstation?

“Er waren er meer. Het gaat niet alleen om aanpassing van het tramstation, maar om de integrale ontwikkeling van het hele gebied. Dat betekende dat we in gesprek moesten met een aantal vastgoedeigenaren. Die waren aanvankelijk sceptisch. Toen er vertrouwen was, kwamen ze met mooie ideeën. Best logisch, want het is ook in hun belang dat het gebied aantrekkelijker wordt.”

Een andere uitdaging was het tracé van de tram. “Er gaan nieuwe trams op de lijn – die Nieuwegein verbindt met Utrecht – rijden. Het net moet daar op worden aangepast. Verder verandert het tracé enigszins. De tramhalte ligt nu nog in een bocht, dat willen we recht hebben. We moeten dus goed kijken hoe we het tracé in de ruimte gaan inpassen. Verder willen we een goede koppeling maken tussen het tramstation en het busstation, zodat de verbinding tussen die twee logisch en veilig is, zowel in fysiek als in sociaal opzicht.”

Hoe kun je als gemeente in zo’n proces de regierol nemen?

“Door – net zoals wij hebben gedaan – een koersdocument te maken waarin je je visie op het plangebied en je ambities vastlegt. In ons geval is een van die ambities fors: we willen de duurzaamste binnenstad van Nederland worden. Behalve het nieuwe, moderne OV-knooppunt komen er ook woningen. City Nieuwegein moet duurzaam, levendig en aantrekkelijk worden. Daar is meer voor nodig dan de ‘standaardzaken’ zoals zonnepanelen. Daarom hebben we studenten van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Wageningen uitgenodigd om plannen voor dit gebied te bedenken. Dan moet je denken aan innovatieve manieren om regenwater te bergen en te hergebruiken, en aan innovatieve manieren om energie op te wekken.”

Wat is de ultieme tip wanneer je een tramstation wilt herontwikkelen?

“Tja, het is misschien een open deur maar je moet denken vanuit de reiziger. Hoe reist die? Wat verwacht hij? Welk comfort verlangt hij? En dan denk ik niet alleen aan het fysiek en sociaal veilig bereiken en verlaten van het station, of het overstappen van de bus op de tram of vice versa, maar ook aan de beschikbaarheid van bijvoorbeeld een krantje en een croissantje en ruimte om je fiets te stallen.”

Wordt het nieuwe OV-knooppunt toekomstbestendig?

“Ja, dat wordt het. Het knooppunt wordt stedenbouwkundig zorgvuldig ingepast in het gebied en wordt bovendien flexibel, zodat we voorbereid zijn op een eventuele groei van het aantal reizigers en bezoekers aan onze stad. Als het nodig is, kunnen er niet alleen meer bussen halteren dan nu gebeurt, maar kunnen ook de gelede bussen die nu nog alleen binnen Utrecht rijden er probleemloos halteren. Het knooppunt kan straks een hele poos mee.”

Dag van de Rail 2019

27 juni 2019 | LocHal Tilburg | 12e editie

Hét platform voor alle stakeholders in de railsector

Thema’s als de bereikbaarheid van de steden, de implementatie van ERTMS, cybersecurity, het gebruik van data, digitalisering, ontwikkeling van stationslocaties, verduurzaming en het inpassen van het spoor in de beschikbare ruimte zijn de afgelopen jaren veelvuldig besproken. Maar hoe kunt u hiermee vanaf morgen aan de slag?

Download de brochure

Bekijk ook

🎙️ Podcast: Jarko van Nuenen – Nationaal Stationscongres

Tijdens het Nationaal Stationscongres in Nijmegen, kwam de sector samen om met elkaar ervaringen uit …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *