Veilig bouwen in een complexe stedelijke omgeving

In een complexe stedelijke omgeving is een diversiteit aan infrastructuren aanwezig. Het veilig kunnen bouwen op het kruispunt van deze infrastructuren is het een uitdaging. Waarborgen van continuïteit is een vereiste om ontwrichting van lokale, regionale en nationale (vervoers)processen tegen …

Lees verder »

“Corporaties moeten zichzelf niet als vastgoedbedrijf beschouwen”

Wij interviewden Adri Duivesteijn, PvdA Politicus. Adri is tevens spreker op het Nationaal Symposium Woningcorporaties. We vroegen hem naar zijn visie over wooncorporaties, de voordelen van zelfbeheer en eventuele samenwerkingsverbanden. De eerste vraag is natuurlijk, waarom is een wooncoöperatie gewenst? …

Lees verder »

Laten we weer normaal doen over asbest

Door Ronald Leushuis, lid van de raad van bestuur van woningcorporatie Talis. Ronald geeft zijn mening over de asbestsector. Wat is volgens hem bijvoorbeeld de grootste uitdaging voor de komende 5 jaar voor deze sector? “Er lijkt een druk te …

Lees verder »

Sanering biedt aan kansen voor duurzaamheid

Door Bert Oudendijk, wethouder van de gemeente Twenterand. Bert  geeft zijn mening over verschillende asbest vraagstukken. Gebruik van asbest “Decennialang hebben we asbest gebruikt. Sinds de tweede wereldoorlog tot en met begin jaren negentig is asbest gebruikt in gebouwen, woningen …

Lees verder »

Veilig en Stabiel energienetwerk

Iedere, zich verantwoordelijk voelende bestuurder, hecht veel waarde aan de leefbaarheid van zijn of haar stad. Wat kan die leefbaarheid positief of negatief beïnvloeden, welke risico’s zijn er en hoe kan ik ze beperken?  Het risico dat de energievoorziening wegvalt …

Lees verder »

Kwaliteit van data verbetert met asset management

In aanloop naar het Weg en Water Congres interviewden wij Bert Verplancke van INFOR Asset Management. Bert vertelt over het nieuwe werken binnen de sector en wat de software van INFOR Asset Management hierbij kan betekenen. Daarnaast geeft hij zijn visie …

Lees verder »