“Gebreken OV belemmeren internationale ontwikkeling”

Grensoverschrijdend vervoer is een hot topic. Wij vroegen Monique Quint naar haar mening over de huidige kwaliteit van het grensoverschrijdend vervoer en over haar ideeën over de toekomst ervan. Volgens Monique Quint is het grensoverschrijdend vervoer in het Zuiden vanuit …

Lees verder »

Ontwikkelingen volkshuisvesting

Eerder plaatsten we al een post over de ontwikkelingen op het terrein van wonen. Hierin vroegen we 4 experts naar hun mening op diverse aspecten binnen de volkshuisvesting. Als aanvulling hierop interviewden we nog 3 experts.   Sociale wijkteams maken …

Lees verder »

Ontwikkelingen op het terrein van wonen

Nederland telt meer dan 7 miljoen woningen. Uitbreiding en renovatie van de woningvoorraad is noodzakelijk om de kwaliteit van woningen te waarborgen en bewoners verantwoord te huisvesten. Tegelijkertijd doen zich allerlei ontwikkelingen voor op het terrein van volkshuisvesting. Wat betekent …

Lees verder »

Straks kan iedereen van ERTMS profiteren

Wim Fabries, is sinds november 2014  programmadirecteur ERTMS (European Rail Traffic Management System). ERTMS is een nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem dat het huidige ATB moet gaan vervangen. Het programma ERTMS is een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, …

Lees verder »

Iedereen heeft afzonderlijk baat bij meer reizigers

Emile Broersma van Syntus geeft zijn mening over samenwerking binnen het Openbaar Vervoer. Syntus verzorgt multi-modaal openbaar vervoer op de Veluwe, in Gelderland, in Midden-Overijssel en in Twente. Samenwerking nieuwe oplossingen Als we hem vragen hoe hij de optimale samenwerking …

Lees verder »

Het toepassen van Systems Engineering brengt je in beweging

Systems Engineering (SE) of Functioneel Ontwerpen is een methodiek, die alle partijen die betrokken zijn bij geïntegreerde contracten, helpt bij het verrichten van wijzigende taken en het invullen van de rolopvattingen. Waar opdrachtgevers vroeger de plannen tot in detail uitwerkten, …

Lees verder »

De grote veranderingen in de wereld van de taxateur

Een nieuwe registerstructuur De wereld van de taxateur is de afgelopen tijd aan zeer grote veranderingen  onderworpen geweest. In het verlengde van de Good Practise-regels van het Platform Taxateurs en Accountants, en op aangeven van de  toezichthouders AFM en DNB …

Lees verder »

De toekomst van het spoor begint vandaag!

Patrick van der Broeck is gedeputeerde van de provincie Limburg en wij vroegen hem naar zijn visie op investeringen in de spoorsector. Pro-actief spoorbeleid Volgens Van der Broeck is het belangrijkste aan investeringen in deze snel veranderende markt dat ze …

Lees verder »

Veel ongebruikte potentie op het spoor

Carlo van de Weijer is directeur Strategic Area Smart Mobility aan de TU in Eindhoven een geeft op de Dag van de Rail 2016 zijn visie over de vorderingen op het gebied van spoor sinds zijn lezing ‘De mobiliteit ontwricht’ …

Lees verder »