De huidige reiziger aan het woord – Openbaar Vervoer

Voor het Nationaal Openbaar Vervoer Congres interviewden we een aantal reizigers in het OV. Hoewel ‘de reiziger centraal’ voor u allen een bekende uitspraak is, is er vaak nog veel onduidelijk over de exacte beweegredenen van uw (potentiele) klant. Op dit congres laten we de reiziger zélf aan het woord: ...

Lees verder »

Video keuze reizigers openbaar vervoer

Voor het Nationaal Openbaar Vervoer Congres interviewden we een aantal reizigers in het OV. Hoewel ‘de reiziger centraal’ voor u allen een bekende uitspraak is, is er vaak nog veel onduidelijk over de exacte beweegredenen van uw (potentiele) klant. Op dit congres laten we de reiziger zélf aan het woord: ...

Lees verder »

Slim assetmanagement voor een duurzame leefomgeving

De belangrijkste uitdagingen van de professionals rondom assetmanagement is het vermogen om de kennis van de verschillende disciplines en (strategische) doelstellingen rondom beheer en onderhoud te verbinden met elkaar, waarbij o.a. gekeken wordt naar de organisatie, kosteneffectiviteit en (ruimtelijke) kwaliteit. Dit vraagt niet alleen (technische) kennis en kunde van de ...

Lees verder »

De eerste vliegende auto in de wereld!

Voor het congres Innovatieve Mobiliteits Concepten interviewden wij Robert Dingemanse, PAL-V Europe, over de eerste vliegende auto in de wereld!      Wij maken heel innovatieve mobiliteitsconcepten, als je hier kijkt, dan zie je de Pal V staan. Dat staat voor Personal Air and Land Vehicule.  Dat is een voertuig waarmee ...

Lees verder »

Prestatiecontracten: hoe ver kun je gaan?

De overheid legt de laatste jaren steeds meer verantwoordelijkheden neer bij marktpartijen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van prestatiecontracten. Vaak gaat dit goed, maar soms ook niet. In een specifiek geval is uiteindelijk het contract ontbonden. De contracten die een succesverhaal zijn, komen makkelijk in de publiciteit, maar juist van ...

Lees verder »

Voldoen aan de wensen van de beheerder

Wies Vonck is programmadirecteur Sluizen bij Rijkswaterstaat. Op de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur verzorgt hij de co-creatie sessie De beheerder aan de voorkant in het programma Sluizen. Het vroegtijdig betrekken van de (interne) beheerder is een must, aldus Vonck. Zeker als je ook het onderhoud van de ...

Lees verder »

Kansen liggen in de informatietechnologie

We vroegen Drs. Egon Hogenboom van Elfer Advies en partner van SamenOpReis om zijn mening te geven over de huidige situatie en de toekomst van het Openbaar Vervoer. Hoe denkt Egon Hogenboom bijvoorbeeld dat de OV-sector reizigers kan overtuigen om gebruik te maken van het OV in plaats van met ...

Lees verder »

Inspelen op de vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken

Hoe speel je als professional in op de enorme vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken? We lopen langzaam maar zeker naar het jaar 2020, het jaar waarop een golf verwacht wordt aan vervangingen aan civieltechnische kunstwerken. De totale vervangingswaarde van de fysieke infrastructuur waar kunstwerken deel van uitmaakt wordt ruw geschat op ...

Lees verder »

Kwaliteit van het OV moet overtuigend zijn

Guy Hermans van CROW-KpVV is partner van het initiatief SamenOpReis en geeft zijn visie op een aantal actuele vraagstukken. We vroegen hem onder andere hoe de ov-sector potentiële reizigers kan overtuigen om met het ov in plaats van de auto te reizen.   Kwaliteit overtuigt  “Volgens mij zit de overtuiging ...

Lees verder »