Het waarborgen van de drinkwatervoorziening

In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? En hoe beschermt u …

Lees verder »

“Geen pasklare oplossing maar denkkaders”

We vroegen dr. Stefan Cloudt op basis van zijn onderzoek naar maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector zijn licht te laten schijnen op de nieuwe Woningwet. Hij is organisatieadviseur, onderzoeker en visitator in Nederland en Vlaanderen. Kansen nieuwe Woningwet “De organisatorische …

Lees verder »

Startups in de bouw, hefboom voor vernieuwing?

Door Wouter Truffino, founder en partner van Holland ConTech. Op dit moment heeft iedereen in de bouw het over vernieuwing en innovatie. Maar gebeurt er daadwerkelijk al wat? Ik zie een aantal interessante en goede voorbeelden, maar dit is echt …

Lees verder »

Vertrouwen (deel 1)

Vertrouwen een woord dat veel gebruikt wordt in de huidige economie en ook binnen de weg en waterbouw. Helaas heeft vertrouwen vaak een negatieve klank. Hoe komt dat toch? Waarom wordt de waarde van vertrouwen niet altijd goed ingeschat? En …

Lees verder »

Veiligheid in het publiek domein

  Veiligheid vormt een steeds belangrijker thema in onze steden. Er is vanuit de maatschappij steeds meer behoefte aan zekerheid en maximale risicobeheersing. Bescherming tegen natuurlijke of menselijke dreiging gaat vaak gepaard met flinke kosten of beperkingen. En het helemaal …

Lees verder »

De Wet van Moore Gaat Ondergronds

Big Data lijken nog niet perse hot in de GWW-sector. Toch gebeurt er genoeg. De grote mogelijkheden van nieuwe sensingstechnologieën, virtual en augmented reality, en de ontwikkeling van 4G en het Internet of Things, zullen effectiever en efficiënter werken in …

Lees verder »

Gevolgen van klimaatverandering voor uw stad

In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? En hoe beschermt u …

Lees verder »

Transparantie is het belangrijkste bij prestatieafspraken

Bastiaan van Perlo van de Woonbond geeft zijn mening over prestatieafspraken tussen gemeentes, corporaties en huurdersorganisaties. Wanneer is de kans van slagen volgens hem het grootst met betrekking tot prestatieafspraken? “Als alle partijen bereid zijn met elkaar in een open …

Lees verder »

Weerbaarheid vitale processen

Zonder elektriciteit, toegang tot internet, drinkwater of betalingsverkeer ligt de samenleving plat. Daarom werken overheid, bedrijfsleven, hulpverleningsdiensten en inlichtingendiensten nauw samen om de bescherming van zulke vitale producten, diensten en processen te verbeteren. Onder vitale infrastructuur verstaan we producten, diensten …

Lees verder »