Voldoen aan de wensen van de beheerder

Wies Vonck is programmadirecteur Sluizen bij Rijkswaterstaat. Op de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur verzorgt hij de co-creatie sessie De beheerder aan de voorkant in het programma Sluizen. Het vroegtijdig betrekken van de (interne) beheerder is een must, aldus Vonck. Zeker als je ook het onderhoud van de ...

Lees verder »

Kansen liggen in de informatietechnologie

We vroegen Drs. Egon Hogenboom van Elfer Advies en partner van SamenOpReis om zijn mening te geven over de huidige situatie en de toekomst van het Openbaar Vervoer. Hoe denkt Egon Hogenboom bijvoorbeeld dat de OV-sector reizigers kan overtuigen om gebruik te maken van het OV in plaats van met ...

Lees verder »

Inspelen op de vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken

Hoe speel je als professional in op de enorme vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken? We lopen langzaam maar zeker naar het jaar 2020, het jaar waarop een golf verwacht wordt aan vervangingen aan civieltechnische kunstwerken. De totale vervangingswaarde van de fysieke infrastructuur waar kunstwerken deel van uitmaakt wordt ruw geschat op ...

Lees verder »

Kwaliteit van het OV moet overtuigend zijn

Guy Hermans van CROW-KpVV is partner van het initiatief SamenOpReis en geeft zijn visie op een aantal actuele vraagstukken. We vroegen hem onder andere hoe de ov-sector potentiële reizigers kan overtuigen om met het ov in plaats van de auto te reizen.   Kwaliteit overtuigt  “Volgens mij zit de overtuiging ...

Lees verder »

Een overeenkomst is meer dan alleen een contract

In het vastgoed worden veel overeenkomsten gesloten. Sommigen daarvan komen mondeling tot stand. Andere worden schriftelijk vastgelegd en sommige moeten zelfs schriftelijk worden aangegaan en zelfs door een notaris worden opgesteld en verleden. Al deze overeenkomsten hebben met elkaar gemeen dat ze moeten worden uitgelegd, ook als het contract, wat ...

Lees verder »

De focus van de vastgoedwereld verschuift

Het besef groeit dat het vastgoed van morgen er vandaag grotendeels al staat. Nieuwbouw is niet vanzelfsprekend meer, een winstgevend project al helemaal niet. De ontwikkeling van de bestaande stad brengt grote maatschappelijke uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, energie, gezondheidszorg, mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid en milieu. Door ...

Lees verder »