Waar oefenen jouw medewerkers?

De brandweer, ME, het leger, de ambulancedienst de reddingsbrigade, ze hebben allemaal wat gemeen: het personeel oefent zich een breuk, voordat ze ingezet worden. Dit zijn organisaties waar het er bij echte inzet echt om gaat. Als het niet goed gaat, gaan er namelijk mensen dood. Dus het is belangrijk ...

Lees verder »

Een asbestslachtoffer procedeert tegen de Staat

Klaas Jasperse is het eerste asbestslachtoffer dat de Nederlandse Staat aanspreekt op nalatigheid. “Er is door de Nederlandse overheid niks gedaan om ons te beschermen tegen de risico's van asbest.” Daar kan hij helemaal gelijk in hebben. Maar heeft zijn zaak kans van slagen? Helaas, ik denk het niet.   ...

Lees verder »

Sectorrapportage Asbest 2013

De sectorrapportage Asbest van de Inspectie SZW betreft de verslaglegging van de activiteiten die de inspectie heeft verricht gedurende de eerste periode van de Meerjarenaanpak Asbest 2012 - 2015. De rapportage gaat over de verwijdering van asbest. Dit word gedaan door gecertificeerde bedrijven. Maar ook door klusbedrijven, aannemers en anderen ...

Lees verder »

Werkgeversaansprakelijkheid voor asbestziekten

Aansprakelijkheid van de werkgever voor asbestziekten is een lastige kwestie. Wie moet wat bewijzen? Hoe schat je je kans op succes in? In deze bijdrage zal ik aan de hand van een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag[1] uitleggen hoe zulke aansprakelijkheid in elkaar steekt. Werknemer X heeft van ...

Lees verder »

Verjaring van asbestziekten

Verjaring is een veel gehoord verweer inzake de aansprakelijkheid van de werkgever voor asbestziekten. Wat wil dat zeggen? Wie moet dat bewijzen? In deze bijdrage zal ik uitleggen hoe verjaring in elkaar steekt. Stel eens dat werknemer X langdurig en in hevige mate is blootgesteld aan asbest op een koopvaardijschip ...

Lees verder »

Nog genoeg winst te behalen met asbest

Eigenlijk is dagvoorzitter David van den Burg (Ambient Advies) verbaasd over deze twaalfde editie van de Nationale Asbest Conferentie. “Toen ik dit evenement voor het eerst presenteerde, had ik niet gedacht dat het zo vaak georganiseerd zou worden. Uiteindelijk zou alles op het gebied van asbest wel geregeld zijn. Maar ...

Lees verder »

Graafoverlast scoort hoog in de irritatie-Top 10

Wil Kovács, Gemeentewerken Rotterdam:“Graafoverlast scoort hoog in de irritatie-Top 10” Het Rijk gaat strenger toezien en handhaven op graafschade aan kabels en leidingen. Wil Kovács, Hoofd Leidingenbureau en Beheer Ondergrond van Gemeentewerken Rotterdam vindt dat begrijpelijk:  “Werken in de buitenruimte kan wel een extra kwaliteitsimpuls gebruiken.” Op de conferentie Ondergrondse ...

Lees verder »

Onderweg naar morgen | Nationaal Wegencongres

Een lachsalvo gaat door de zaal wanneer beeldmateriaal van eind jaren ’90 wordt vertoond op het grote scherm op het podium. Het beeldmateriaal vormt de aftrap van het Nationaal Wegencongres 2013, die helemaal in het teken staat van de toekomst van de infrasector.

Lees verder »

Interview met Roland de Waal, concerndirecteur Wegen, Heijmans

Roland de Waal, concerndirecteur Wegen, Heijmans, geeft antwoord op 3 stellingen over de ontwikkelingen in de infrastructuur sector.  Vraagstelling 1: Wat is zeker een positieve ontwikkeling binnen de sector?  We zijn geneigd te denken dat de crisis alleen maar negatieve gevolgen heeft voor de bouwsector, maar deze tijd brengt ook ...

Lees verder »

Interview met Maxime Verhagen, Bouwend Nederland

Op 26 september spreekt Maxima Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, op het Nationaal Wegencongres hij zal het daar hebben over vernieuwing en innovatie in de sector. Voorafgaand heeft Maxime Verhagen een interview aan ons gegeven waar hij al voor een gedeelte zijn visie geeft over de toekomst van de sector. Bekijk het ...

Lees verder »