De toekomst van Big Data in het Openbaar Vervoer

Interview met Wim van Tilburg, Directeur Kennisplatform, Verkeer en Vervoer (KPVV) Het thema Big Data is in veel sectoren hot. Maar de grote vraag is vaak: wat kunnen en mogen we met Big Data? Ook in de OV-sector is Big Data een thema dat bij steeds meer OV-partijen een steeds ...

Lees verder »

Jan van Selm: Beter OV is absoluut een zaak van lange adem

Interview met Jan Selm, directeur OV-bureau Groningen-Drenthe In de pilot Noord Nederland wordt intensief samengewerkt om het OV-aanbod op elkaar af te stemmen met een integraal netwerk. Wat zijn de knelpunten en succesfactoren? Het afgelopen jaar zijn we samen met vervoerders NS, Arriva en Qbuzz en opdrachtgevers Fryslan, Groningen, Drenthe ...

Lees verder »

Dit is wat de Openbaar Vervoersector in 2014 moet verbeteren

De OV-sector heeft zich ten doel gesteld om het OV-gebruik te verhogen: "Meer reizigers verleiden om van het OV gebruik te maken door een hoogwaardig en betaalbaar product aan te bieden. Daarmee kan het OV in 2020 20% groei aan reizigers realiseren.”Wij vroegen diverse OV-belanghebbenden naar hun ambitie voor 2014. ...

Lees verder »

Asbest bij bakkers: wie pakt de ovenhandschoen op?

De veiligheidstoets in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en de controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zouden gecombineerd kunnen worden. Daarmee kan het de veiligheid van het produceren van brood (het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van ovens), en de veiligheid van het product brood worden gewaarborgd, zo niet worden verbeterd. Dat stelt asbestspecialist Ingmar Scheiberlich van AT Osborne.

Lees verder »

Wim Kuijken: “Goede samenwerking in de OV-keten is cruciaal in 2014”

Interview met Wim Kuijken, voorzitter, Critical Review Team/Klankbordgroep Lange Termijn Spoor Agenda:  "In 2014 zal het een uitdaging voor de totale OV-sector zijn om gezamenlijk invulling te geven aan de gedeelde ambitie om de reis van ‘deur-tot-deur’ te optimaliseren." Wat is op dit moment de stand van zaken rondom de ...

Lees verder »

De toekomst van het openbaar vervoer…. Volgens de OV-sector

Kopstukken van bijna alle OV-bedrijven, waaronder ProRail, 9292, het ministerie van I&M, het interprovinciale IPO, de stadsregio’s in het SkVV en kennisplatform KpVV schoven vorig jaar bij Rover en Urgenda aan tafel om tot een betere samenwerking in het OV te komen. Het motto: ‘sneller en beter, van deur tot ...

Lees verder »

Arriën Kruyt: “In de trein kun je continu online zijn”

Interview met Arriëm Kruyt, voorzitter Reizigersvereniging ROVER  In 2013 hebben vele OV-partijen het OV-Manifest uitgebracht. Bent u, driekwart jaar later, tevreden met de vooruitgang? De bedrijven praten goed met elkaar samen. Het gaat meer over de reizigers en niet meer alleen over hun eigen belangen en dat zijn grote stappen ...

Lees verder »

Asbest: dat kan je toch eten?

Asbest-isolatiemateriaal in ovens kan op het brood komen, zo meldde het programma ZEMBLA van 9 januari jl. In oude bakkersovens en ook de eerste generatie broodroosters is asbest verwerkt. Het inademen van asbestdeeltjes kan asbestkanker veroorzaken. Niet alleen theoretisch: in Nederland hebben 38 bakkers met mesothelioom zich in de periode ...

Lees verder »