Tag Archief: railsector

Rijk en regio bouwen verder aan betere bereikbaarheid van Nederland

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hebben met regio’s afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken in Nederland te verbeteren. De …

Lees verder »

“Assetmanagement brengt transparantie”

Erik Bijlsma is Assetowner nieuwe rail infra Metro en Tram bij de Gemeente Amsterdam en we vroegen hem onder andere hoe de invoering van Assetmanagement verloopt bij zijn gemeente. De invoering van Assetmanagement verloopt in Amsterdam heel gedifferentieerd. Meerdere gemeentelijke …

Lees verder »

“Railvervoer blijft de ruggengraat”

Gerard Snel is Programmamanager Toekomstbeeld OV bij afdeling Beleid en Omgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en blikt vooruit op de toekomst van het OV in Nederland. Korte termijn Als je Gerard Snel vraagt wat het Programma Toekomstbeeld …

Lees verder »

“Gebreken OV belemmeren internationale ontwikkeling”

Grensoverschrijdend vervoer is een hot topic. Wij vroegen Monique Quint naar haar mening over de huidige kwaliteit van het grensoverschrijdend vervoer en over haar ideeën over de toekomst ervan. Volgens Monique Quint is het grensoverschrijdend vervoer in het Zuiden vanuit …

Lees verder »

Straks kan iedereen van ERTMS profiteren

Wim Fabries, is sinds november 2014  programmadirecteur ERTMS (European Rail Traffic Management System). ERTMS is een nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem dat het huidige ATB moet gaan vervangen. Het programma ERTMS is een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, …

Lees verder »

Iedereen heeft afzonderlijk baat bij meer reizigers

Emile Broersma van Syntus geeft zijn mening over samenwerking binnen het Openbaar Vervoer. Syntus verzorgt multi-modaal openbaar vervoer op de Veluwe, in Gelderland, in Midden-Overijssel en in Twente. Samenwerking nieuwe oplossingen Als we hem vragen hoe hij de optimale samenwerking …

Lees verder »

De toekomst van het spoor begint vandaag!

Patrick van der Broeck is gedeputeerde van de provincie Limburg en wij vroegen hem naar zijn visie op investeringen in de spoorsector. Pro-actief spoorbeleid Volgens Van der Broeck is het belangrijkste aan investeringen in deze snel veranderende markt dat ze …

Lees verder »