“Asset managers zoeken de verbinding en sturen op concrete resultaten.”

Peter-Meeuwis

 

Peter Meeuwis is senior Asset Manager bij woningcorporatie Portaal en geeft zijn mening en handige tips over Asset Management in de corporatiesector. Hij legt uit dat een beter financieel resultaat hand in hand kan gaan met het maatschappelijk belang van een corporatie.

 

Toegevoegde waarde

Volgens Peter Meeuwis is de introductie van asset management trending topic bij woningcorporaties. Hij stelt dat bij andere sectoren Asset Management al vele jaren eerder is geïntroduceerd en het daar inmiddels een normaal verschijnsel is waarvan iedereen het belang inziet. “Neem de profit vastgoedsector. Daar is asset management een taakvolwassen bedrijfsonderdeel die in belangrijke mate bijdraagt aan het financiële resultaat van de onderneming.”

Bij woningcorporaties zorgen Asset managers op vergelijkbare manier voor een beter financieel resultaat, voornamelijk door te sturen op doelmatigheid bij investeringen en kostenbesparingen in het dagelijks beheer en onderhoud volgens Meeuwis.

“Daarbij moeten we ons realiseren dat daarmee niet dezelfde rendementen gaan ontstaan als bij de profit sector. De  bewegingsruimte voor asset managers bij woningcorporaties is kleiner vanwege de regels van de nieuwe woningwet.”

Hij legt uit dat er in deze sector  beduidend minder kansen zijn voor aankopen en ontwikkelen. “Daarnaast gaan bij woningcorporaties de maatschappelijke doelstellingen voor.”

In de praktijk komt dat neer op dat Hold-sell analyses van woningcomplexen sterk worden beïnvloed door maatschappelijke afwegingen zoals beschikbaarheid en betaalbaarheid, en veel minder door rendementsafwegingen. Volgens de Asset Manager van Portaal. “Ook zijn investeringen vaak ingegeven door algemene, maatschappelijke doelstellingen. Woningcorporaties investeren bijvoorbeeld veel meer in duurzaamheid dan op basis van rendementsoverwegingen verwacht zou worden.”

Zijn conclusie is dan ook: “Asset managers bij woningcorporaties zorgen voor een beter financieel resultaat, binnen de context van een maatschappelijke organisatie zoals een woningcorporatie nu eenmaal is.”

Zandlopervorm

In alle organisatiemodellen wordt volgens Meeuwis gewerkt met de welbekende piramidevorm van strategisch in de top, daaronder tactisch, en onderaan operationeel. De praktijk van veel woningcorporaties is volgens hem dat door de jaren een zandlopervorm is ontstaan, waarbij strategie goed is vertegenwoordigd en ook de processen op de werkvloer alle aandacht krijgen. “Het tactische niveau is daarentegen onderbezet. Herkenbare problemen op tactisch niveau zijn het langs elkaar werken van afdelingen, onvoldoende managementinformatie, te weinig slagkracht in de uitrol van maatregelen.

Asset Management is bij uitstek tactisch management waardoor bij woningcorporaties al snel na de invoering van Asset Management voordelen zichtbaar worden door meer doelmatigheid en het ontdekken van efficiencyvoordelen. Asset managers zoeken de verbinding en sturen op concrete resultaten.”

Peter Meeuwis stelt dat door asset management goed te positioneren in het tactische middenveld de beste kansen op een aansprekend resultaat ontstaan.

3 tips voor de corporaties

Meeuwis wil graag 3 tips meegeven aan corporaties op het gebied van Asset Management:

1. Niet overhaast invoeren; reken op drie jaar voordat alles op zijn plaats is gekomen.  Asset management stelt eisen aan de wijze waarop processen zijn ingericht, de beschikbaarheid van managementinformatie en vraagt om een nieuwe rolverdeling binnen de organisatie.

2. Geef ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking gericht op gelijkwaardige inbreng en een gezamenlijke focus op het resultaat. Asset management biedt goede kansen om ook meer rendement te halen uit de samenwerking tussen de afdelingen.

3. Zorg voor beweging door transparante doelstellingen. De nieuwe manier van werken met prestatieafspraken in de gemeenten is daarbij behulpzaam door het aangeven van concrete aantallen woningen, energieprestatie e.d.

Meer informatie?

Wilt u volledig op de hoogte zijn? Kom dan op 12 oktober naar het Nationaal Symposium Woningcorporaties. Het Nationaal Symposium Woningcorporaties is al jaren hét landelijk platform voor bestuur, directie, management van woningcorporaties maar ook voor vele ander belanghebbende in en bij deze sector. Het centrale thema voor 2016 is ‘Visie -> corporatie future proof’.

Bekijk ook

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *