Nieuwe Wet Kwaliteitsborging; wat houdt het in?

Op 14 mei 2019 is na een lange aanlooptijd de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen door de Eerste Kamer aangenomen. De wet heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door verbetering van de privaatrechtelijke positie van de opdrachtgever en door de introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken.

Wat houdt het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in?

Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging houdt – kort samengevat – in dat dat opdrachtgever zelf een kwaliteitsborger dient in te schakelen die aan de hand van een vooraf door de overheid goedgekeurd systeem de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden controleert. De opdrachtgever dient deze kwaliteitsborger te betalen, maar de kwaliteitsborger dient wel onafhankelijk te zijn van de opdrachtgever en de andere bij het betreffende bouwproject betrokken partijen. De gemeente behoudt haar normale bevoegdheden en toetst in ieder geval achteraf, aan de hand van het door de kwaliteitsborger bij de gemeente aan te leveren opleverdossier, de kwaliteit van het werk.

Verruiming aansprakelijkheid aannemer

Naast het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging wordt ook de aansprakelijkheid van de aannemer verruimd. Deze aansprakelijkheid wordt onder meer verruimd door een aangescherpte waarschuwingsplicht en doordat de aannemer na de oplevering ook aansprakelijk blijft voor gebreken die bij de oplevering niet zijn geconstateerd. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet per 1 januari 2021 in werking treedt.

Basiscursus Vastgoedrecht

Tijdens de Basiscursus Vastgoedrecht wordt ook aandacht besteed aan deze nieuwe wet.
Na 5 intensieve lesdagen bezit je alle tools en handvatten om jouw rol succesvol uit te voeren.

Benieuwd naar het complete programma?

Bezoek de website

Bekijk ook

Vastgoed: duurzaam verbonden?

Over het algemeen is bij aankoop van een (onroerend) goed vrij duidelijk welke zaken, of …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *