Home » Vastgoed » “Nieuwe Woningwet vraagt om actie en meer samenwerking”

“Nieuwe Woningwet vraagt om actie en meer samenwerking”

De nieuwe Woningwet vraagt nu om actie van de woningcorporaties. Advocaat Elmer van der Kamp en kandidaat-notaris Daniel Ohmann van advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken verzorgen op het Nationaal Symposium Woningcorporaties de workshop Herstructureren van bezit, deelnemingen en samenwerkingsverbanden. Hiermee willen zij inzichtelijk maken wat woningcorporaties concreet moeten doen.

Het doel van de nieuwe Woningwet is dat misstanden uit het verleden worden voorkomen en dat woningcorporaties teruggaan naar hun kerntaak: de sociale woningbouw. Hiervoor zijn talloze regels opgesteld. Meer activiteiten en besluiten vergen overleg en zijn bijvoorbeeld onderworpen aan de instemming van de raad van toezicht, de gemeente en/of de minister. Dit betekent dat de statuten moeten worden aangepast, maar ook dat keuzes moeten worden gemaakt over het bezit en de deelnemingen. Woningcorporaties moeten een scheiding of splitsing aanbrengen in hun sociale en commerciële activiteiten. De uiterste datum die hiervoor staat is 1 januari 2017. “Voor die datum moeten woningcorporaties hun zaken op orde hebben. Ze moeten nu, maar ook met het oog op de toekomst, keuzes maken hoe om te gaan met hun bezit en moeten in actie komen.”, aldus Elmer van der Kamp.

Daeb- en niet-daeb-activiteiten

Woningcorporaties moeten hun bezit scheiden in diensten van algemeen economisch belang (daeb) en diensten van niet-algemeen economisch belang (niet­-daeb). Bij het uit elkaar trekken van daeb en niet-­daeb hebben de corporaties de keuze tussen een administratieve en een juridische scheiding.

Volgens Van der Kamp hebben vooral de grote woningcorporaties zowel daeb- als niet-daeb-activiteiten en speelt dit bij binnenstedelijke herstructurering een rol. “Woningcorporaties moeten zich nu gaan afvragen hoe ze daar hun organisatie op gaan inrichten. Ze moeten meer dan voorheen samenwerken met andere partijen en staan voor de vraag hoe dit vorm te geven binnen de nieuwe spelregels.”

Samenwerking met andere partijen

Ook is er volgens de advocaat in een vroeg stadium al overleg nodig met de gemeente. “Als je als corporatie activiteiten wilt ontplooien, dan moet de gemeente daar iets van vinden en moet de noodzaak daarvan aangetoond worden. Als je in de overlegfase met de gemeente die noodzaak al kunt vaststellen, dan ben je al een flinke stap verder.”

Daniel Ohmann stelt dat de algemene lijn eigenlijk is dat je als corporatie meer met andere partijen te maken hebt dan voorheen.

Workshop

Er komt zoveel nieuwe regelgeving op woningcorporaties af dat Van der Kamp en Ohmann duidelijkheid willen scheppen over de vraag waar partijen zich nu mee bezig moeten houden. “Wij willen niet alleen informeren, maar ook in gesprek met woningcorporaties om hun praktijkbehoefte te toetsen aan de regels die de nieuwe wet geeft. In de workshop gaan we op een interactieve manier meer de diepte in aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, zodat het voor iedereen duidelijk wordt wat ze te doen staat. Zoals Aedes al stelt: “Stilzitten is geen optie.” Wij onderschrijven dat volledig.

Meer informatie?

Wilt u volledig op de hoogte zijn? Kom dan op 15 okotber naar het Nationaal Symposium Woningcorporaties. Het Nationaal Symposium Woningcorporaties is al jaren hét landelijk platform voor bestuur, directie, management van woningcorporaties maar ook voor vele ander belanghebbende in en bij deze sector. Het centrale thema voor 2015 is ‘concentratie op de sociale rol’.

Bekijk ook

Vastgoed: duurzaam verbonden?

Over het algemeen is bij aankoop van een (onroerend) goed vrij duidelijk welke zaken, of …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *