Home » Bouw » Ontwikkelingen volkshuisvesting

Ontwikkelingen volkshuisvesting

Eerder plaatsten we al een post over de ontwikkelingen op het terrein van wonen. Hierin vroegen we 4 experts naar hun mening op diverse aspecten binnen de volkshuisvesting. Als aanvulling hierop interviewden we nog 3 experts.

 

Sociale wijkteams maken dat bewoners meer op elkaar betrokken raken en dat dient de leefbaarheid

De veranderingen in het sociale domein hebben hun weerslag op de wijk. In Utrecht komen er ongeveer 20 buurtteams waar bewoners terecht kunnen met hun vragen op het gebied van zorg, opvoeding, werk en inkomen, samenleven. Buurtteams ondersteunen de bewoners en bespreken wat er nodig is, wat bewoners zelf kunnen doen en wie hen daarbij kunnen helpen. Bewoners worden ook gevraagd of ze iets terug willen doen voor buurtgenoten en de wijk. Dit appèl heeft een positief effect op de leefbaarheid in de wijk.

Ingrid Horstik, adviseur Wijken en Leefbaarheid bij Stade Advies, docent op de opleiding wijk- en gebiedsmanager en teamleider van het sociaal wijkteam Overvecht, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten en woningcorporaties op het terrein van wijkgericht werken en leefbaarheid


Woonwagenbeleid: normalisatie in een meer verdeelde én mondige samenleving

Bijna wekelijks kunnen we berichten lezen of horen over hennepteelt, zwart werk, geweld, groot ingrijpen door politie, regelmatig daarbij ondersteund door ME; soms zelfs het leger. Is het grootschalig handhaven niet meer een vorm van symptoombestrijding? Of zoals een woonwagenbewoner het beschrijft: “men komt als krijsende meeuwen aanvliegen, schijt de hele boel onder, en verdwijnt weer”. Het aanpakken van de problematiek heeft meer kans van slagen wanneer er een combinatie van perspectief bieden (zorg en hulpverlening) en handhaving (dwang en drang) wordt ingezet. Normalisatie geldt voor onze hele samenleving dus inclusief voor de leden van de doelgroep als de ambtenaren die met hen werken.

Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken


Duurzame wijk

Wat is een duurzame wijk? Zoveel mensen, zoveel wensen, bijvoorbeeld comfortabel en gezond wonen; groen in de wijk; veiligheid; goede onderlinge contacten; geen zwerfafval; een energiezuinige woning; zelf in/met de buurt energie opwekken met zonnepanelen etc. Welke behoeften en wensen leven er onder de bewoners en hoe komen deze goed aan bod in een verduurzamingsproces op buurtniveau? Casus: de energierekening wordt voor een deel van de huishoudens een steeds aanzienlijker deel van de maandlasten. Renoveren richting energieneutraliteit dient economische, sociale en ecologische verduurzamingsdoeleinden. We bespreken bewonersevaluaties van twee duurzame renovatietrajecten in buurten met overwegend sociale huurders om lessen te trekken over de voorbereiding, renovatie en de gebruiksfase. Voor bewoners is een renovatie geen eindpunt, maar het startpunt van een proces gericht op verbetering van de woning en de buurt. Vervolgens laten we zien hoe we deze lessen in een innovatieve aanpak op buurtniveau toepassen. Met aandacht voor ontwerpen, implementeren, evalueren en leren in sociaal innovatieve verduurzamingstrajecten op buurt- en wijkniveau.

Sylvia Breukers, docent op de opleiding wijk- en gebiedsmanager en onderzoeker bij DuneWorks, onderzoeks- en adviesbureau dat overheden en bedrijfsleven adviseert over duurzaamheidsvraagstukken


 

De regie ligt in uw handen

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Volkshuisvesting.

Ontwikkel uzelf in 7 dagen tot allround Beleidsmedewerker Volkshuisvesting.

Bekijk het programma

Bekijk ook

Ben jij een goede projectleider bij bouwprojecten?

Projectmanagement bij bouwprojecten vormt de basis voor het proces. Een projectleider- of manager is verantwoordelijk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *