Het gaat om de juiste interpretatie van de uitkomst

Jeroen de Jong is Senior Gebiedseconoom bij BPD Ontwikkeling BV en heeft ruime ervaring op het gebied van vastgoedrekenen en Planeconomie. Hij is een van de docenten van de cursus Vastgoedrekenen en we vroegen hem naar wat achtergrondinformatie naar aanleiding van deze cursus.

Ontwikkelingen

Zijn er belangrijke ontwikkelingen rondom vastgoedrekenen eigenlijk? De basis van het vastgoedrekenen verandert eigenlijk niet zoveel volgens Jeroen de Jong. “Wat wel verandert zijn de parameters waarmee wordt gerekend. Wat ik de mensen altijd probeer bij te brengen is dat de rekensom niet erg ingewikkeld is, maar de keuzes die je maakt of de uitgangspunten die je kiest het verschil maken.” Volgens hem is een vastgoedrekensom niet per definitie goed of fout en zal ook vaak uitmonden in een bandbreedte qua uitkomst. “En dan gaat het om de juiste interpretatie van de uitkomst.”

De docent legt uit dat als je het dus hebt over ontwikkelingen rondom vastgoedrekenen, dat je het dan beter kunt hebben over de ontwikkeling op het gebied van de vastgoedmarkt. “Het zal niemand zijn ontgaan dat de economie tussen 2008 en 2015 een behoorlijk dieptepunt heeft gekend. En dat heeft ook een behoorlijke weerslag gehad op de vastgoedmarkt. En wat ik vooral heb gemerkt in deze periode is dat de druk op rekenaars, zoals ik zelf, fors is toegenomen.”

Hij stelt dat je het kunt vergelijken met je eigen portemonnee: “Zolang deze behoorlijk gevuld is, ben je minder geneigd om exact te weten wat er nog in zit. Zo lang het risico dat er meer uitgaat dan erin komt beperkt is. Maar als dit risico toeneemt, dan wil je goed weten waar je op moet sturen om dit risico te beperken. En dat is in de periode tijdens de crisis op grote schaal gebeurd. Het financieel risicomanagement voerde hoogtij dagen tijdens de crisis.”

De Jong verder over de invloed van de crisis: “Nu lijkt, met de nadruk op “lijkt”, de crisis voorbij te zijn en trekt de markt op alle fronten weer aan. Ook in de vastgoedwereld is deze ommekeer duidelijk zichtbaar. En wat nu belangrijk is, is dat we leren van het verleden. En met goede vastgoedrekenaars de financiële risico’s inzichtelijk maken en houden naar de toekomst.”

Voor wie de cursus?

Volgens de docent is deze cursus zeer geschikt voor een breed publiek. Eigenlijk voor iedereen die zich bezighoudt met vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en advisering. Hij legt uit: “Maar ook bijvoorbeeld juristen die betrokken zijn bij vastgoed gerelateerde vraagstukken. Het mooie van de cursus is, is dat het enerzijds laagdrempelig is omdat er wordt ingegaan op veel basis begrippen en technieken, en anderzijds worden de technieken ook toegepast met concrete casussen en rekenvoorbeelden.”

Hij vertelt dat sinds vorig jaar de cursus op de tweede dag ook uitgebreid is met een casus die op de laptop wordt uitgewerkt. Dit is volgens De Jong juist om de veel gevraagde verdieping van de stof tot uitdrukking te laten komen. De opgaven zijn zo opgezet dat deze ook zonder specifieke kennis van het rekenprogramma Excel kunnen worden gemaakt.

Als je aan Jeroen de Jong vraagt waarom deze mensen specifiek deze cursus moeten volgen, zegt hij:omdat als je kennis wilt opdoen van de basistechnieken van vastgoedrekenen, het opfrissen van kennis uit je verleden en geïnformeerd wilt worden over de actualiteiten in de vastgoedmarkt dit de cursus is waar dat allemaal in twee dagen aan bod komt. Het gehele spectrum van vastgoedrekenen wordt behandeld, van de initiatieffase en projectontwikkeling tot beheer. Uiteindelijk komt zelfs sloop aan bod in deze twee dagen.”

Behalve voor het opdoen van specifieke kennis is deze cursus ook interessant volgens de docent omdat je een grote diversiteit aan concullega ’s uit de markt ontmoet. Hij legt uit dat de groep deelnemers altijd een mooie mix is van ontwikkelaars, beheerders (zowel uit de commerciële als uit de sociale sector), juristen, personen uit de publieke sector en adviseurs. “Dit leidt vaak tot interessante discussies, omdat iedereen met zijn of haar eigen invalshoek naar bepaalde vraagstukken kijkt.”

Toepasbaarheid

Jeroen de Jong stelt dat de cursisten niet alleen naar huis gaan met een schat aan informatie en opgedane kennis, maar ook met concrete toepasbare rekenmodellen. “Naast het rekenmodel dat als basis dient voor de casus wordt tijdens de cursus ook vaak stilgestaan bij de structuur van een rekenmodel. Met deze kennis is aan het einde van de cursus op relatief eenvoudige wijze een eigen rekenmodel op te zetten die past bij het vraagstuk dat de deelnemer zelf heeft.

En wat ik zelf ook belangrijk vind, is dat de kennis die deelnemers opdoen heel goed toepasbaar is om berekeningen van “de ander” te begrijpen en indien nodig te beoordelen. In onderhandelingssituaties is het vaak van groot belang om goed te begrijpen wat de andere partij bedoelt en dan helpt het als je de rekensom van de ander ook zelf kan maken.”

Meer informatie?

Bekijk het programma 

Bekijk ook

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagers opgelet; de regels wijzigen, het speelveld verandert! Als omgevingsmanager ben je de spin in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *