Home » Bouw » De grote veranderingen in de wereld van de taxateur

De grote veranderingen in de wereld van de taxateur

Rabobank maakt verlies op vastgoedEen nieuwe registerstructuur

De wereld van de taxateur is de afgelopen tijd aan zeer grote veranderingen  onderworpen geweest. In het verlengde van de Good Practise-regels van het Platform Taxateurs en Accountants, en op aangeven van de  toezichthouders AFM en DNB heeft de beroepsgroep Taxateurs zich verenigd en zijn de diverse brancheverenigingen in onderling overleg met een nieuwe structuur gekomen.  Een nieuwe registerstructuur voor vastgoedtaxateurs het NRVT Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Het NRVT heeft Algemene Gedrags- en Beroepsregels en Regelementen per kamer opgesteld.

Taxateur wordt aangesproken op onafhankelijk en maatschappelijke rol

Naast vakmatige, ervarings- en opleidingseisen wordt de taxateur meer aangesproken op zijn onafhankelijke en maatschappelijke rol. Iedere gebruiker van het taxatierapport moet erop kunnen vertrouwen. Het derden belang komt daarmee voorop te staan. Er moet daardoor in feite afstand genomen worden van de opdrachtgever.

Taxatierapporten

Los van de geformuleerde opdracht zal de taxateur initiatieven moeten ontplooien als hij/zij tegen bepaalde feiten aanloopt. Zo moeten er soms meerdere waarderingen in het rapport opgenomen worden, en moeten er soms meerdere waarderingsmethoden toegepast worden. Ook moet de taxateur diverse verklaringen over zichzelf opnemen in het rapport. De taxateur heeft daarmee een meer autonome rol die gevolgen heeft voor rapportage en rekenmethoden.

Bij grote druk van opdrachtgever (geen usance) dient taxateur de opdracht terug te geven.

Taxaties moeten cijfermatig en methodisch herleidbaar zijn. Uitgangspunten moeten realistisch zijn. Taxaties moeten onderbouwd worden met referenties. Taxateurs moeten veel over zich zelf verklaren en taxatierapporten moeten aan het 4-ogenprincipe onderworpen zijn.

Centraal doorlopend toezicht van uit het NRVT en centraal onafhankelijk Tuchtrecht moeten de onafhankelijkheid van de taxateur, de kwaliteit en de naleving van de regels borgen.

Ik ben van mening dat er van de gebruikers en lezers van taxatierapporten meer en meer verwacht moet worden dat men weet waarover men spreekt, casuïstisch en methodisch. Als gebruiker kun je je eenvoudig weg niet meer verschuilen achter een rapport. Gebruikers moeten een goede opdracht kunnen formuleren en de taxateur op inhoud en methodisch kunnen challengen.

Chris de Ruiter, Directeur Taxaties & Research FGH Bank is docent voor de 2-daagse cursus Vastgoedrekenen, die op 15 november start in Utrecht.
Bekijk het programma

Bekijk ook

De 4 Belangrijkste Taken voor Projectmanagement in de Bouw

Projectmanagement in de bouw is een complexe materie. Maar wat zijn nou de belangrijkste taken …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *