Wijkveiligheid en leefbaarheid; meer dan alleen “stenen stapelen”

Er is een directe relatie tussen wijkveiligheid, leefbaarheid en de kwaliteit van de woningvoorraad in een aantal probleemwijken in Rotterdam. Sociale woningbouw, goedkope particuliere woningen, eigenaren die weinig investeren maar veel rendement behalen, plus een eenzijdig aanbod van kleine woningen en gestapelde bouw en een gebrek aan buitenruimte hebben vooral betrekking op mensen met een zwakke sociaal- economische positie. Vaak is het gevolg dat zich problemen voordoen op het gebied van:

 • Opvoedklimaat
 • (Woon-)overlast fraude
 • Criminaliteit
 • Over- en illegale bewoning
 • Uitbuiting
 • Burenruzies
 • Etc.

Stadsmariniers worden ingezet

In Rotterdam worden in dergelijke situaties regelmatig “stadsmariniers” ingezet. Zij kunnen met “geleend gezag en Uitzicht over Rotterdammandaat” van de burgemeester dwars door bestaande structuren interveniëren. Na 8 jaar werkzaam te zijn geweest als stadsmarinier in diverse “probleemwijken” in Rotterdam is docent Marcel van de Ven het volgende duidelijk geworden: Het duurzaam oplossen van leefbaarheids- en veiligheidsproblemen is een complexe uitdaging waar een lange adem voor nodig is. Alleen investeren in “stenen” blijkt dan niet genoeg. Een integrale aanpak met samenhang tussen inzet op sociaal, fysiek, economie en veiligheidsterrein is onontbeerlijk. Regie, kosten en baten en tegenstrijdige belangen staan de oplossing echter regelmatig in de weg. Zeggen is één, doen is twee.

Koppeling vanuit de praktijk

Vanuit zijn ervaring als stadsmarinier van de gemeente Rotterdam zal Marcel van de Ven cursisten meenemen in zijn dagelijkse praktijk. Daarbij komen beeldende praktijkvoorbeelden aan de orde, zal hij toelichten hoe hij in de wijk Middelland/Nieuwe Westen gewerkt heeft aan een integraal wijkontwikkelingsplan. Volkshuisvesting, leefbaarheid, veiligheid en een florerende economische aanpak komen hier nadrukkelijk aan de orde.

Door: Marcel van de Ven, Stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een van de probleemwijken in Rotterdam en Docent van de Opleiding Beleidsadviseur Volkshuisvesting. 

Opleiding Beleidsadviseur Volkshuisvesting

Bent u goed voorbereid om te komen tot een lokaal woonbeleid dat leidt tot een duurzame en betaalbare woningvoorraad in uw gemeente? Marcel van de Ven is een van de docenten van de 6-daagse opleiding Beleidsadviseur Volkshuisvesting. Ontwikkel uzelf in 7 dagen tot allround Beleidsadviseur Volkshuisvesting.

http://www.bouw-instituut.nl/media/filer_public/2017/01/03/70169_brochurevk.jpgNa deze opleiding kunt u:

 • Een lokaal woonbeleid opstellen voor uw gemeente
 • Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de regierol op volkshuisvesting
 • Grensoverschrijdend samenwerken aan regionale huisvestingsvraagstukken
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Een lokaal samenwerkingsverband opzetten en sturen
 • Inspraak van burgers organiseren rond bouwprojecten
Bekijk de opleiding beleidsadviseur volkshuisvesting

Bekijk ook

Architectonische fietsenstallingen

De fietsenstalling is een serieuze ontwerpopgave en kan veel betekenen voor de kwaliteit van de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *